Pages

10/06/2013

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Toán 12: ỨNG DỤNG CNTT ĐỂ MÔ PHỎNG CÁC HÌNH VẼ TRONG BÀI DẠY KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY TRONG SGK HÌNH HỌC 12 CƠ BẢN


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Phạm vi: SKKN toán THPT - NCSPUD Toán THPT - Toán chuyên đề
Định dạng: Microssoft word (Sửa được)
Tên SKKN:ỨNG DỤNG CNTT ĐỂ MÔ PHỎNG CÁC HÌNH VẼ TRONG BÀI DẠY KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY TRONG SGK HÌNH HỌC 12 CƠ BẢN
 Tài liệu gồm: Phần mục lục, trang bìa, nội dung, bản cam kết ....

Dowload SKKN: Không cần đăng kí vẫn Dowload được SKKN toán 12 này

Sử dụng: Dành cho bố mẹ tham khảo để dạy con, Giáo viên tham khảo để học tập kinh nghiệm, in báo cáo chuyên đề toán, nộp SKKN, Viết tiểu luận PPDH toán THPT....

Tài liệu đã được kiểm duyệt về nội dung - hình thức
Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm 
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
         Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 12 trường THPT Xxx. Lớp 12xxx1 là lớp thực nghiệm và 12xxx2 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài trong chương điện trường. Ngoài ra nghiên cứu còn sử dụng lớp 12xxx3 làm nhóm để thử thang đo. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 84,79; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 75,90. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p=0,00048 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng ứng dụng CNTT  làm tăng kết quả học tập bài ”mặt nón, hình nón, khối nón”
-------------------------------------------------------------------------------------------------
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!