Pages

9/08/2018

Hỏi - đáp Sinh học: Sinh lí thực vật - Sinh lí động vật (Phần 1)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

Một số câu hỏi sinh học 11 có đáp án: Phần sinh lý thực vật (Phần 1)
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI  KHOÁNG Ở RỄ

Câu 1. Bộ rễ thực vật trên cạn phát triển thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng như thế nào?

Đáp án => Bấm vào đây

4/19/2018

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12 – DAO ĐỘNG CƠ - SÓNG CƠ, SÓNG ÂM


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12  – DAO ĐỘNG CƠ -  SÓNG CƠ, SÓNG ÂM
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

3/19/2018

Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: "Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh ở Trường trung học phổ thông Xxx"


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: "Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh ở Trường trung học phổ thông Xxx"
Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: "Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh ở Trường trung học phổ thông Xxx"

1/19/2018

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 10: “DÙNG HÀM SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÂN BẰNG VÀ TRẠNG THÁI CÂN BẰNG”


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
SKKN-NCKHSPUD Vật lí 10: “DÙNG HÀM SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÂN BẰNG VÀ TRẠNG THÁI CÂN BẰNG”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 10, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 10, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 10,