Pages

11/10/2013

101 bài tập khảo sát có hướng dẫn giải chi tiết (Phần thứ ba Các bài toán liên quan đến cực đại cực tiểu)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

Mô tả: 101 bài tập khảo sát hàm số có hướng dẫn giải chi tiết.
Lĩnh vực: Toán học
Phạm vi: Toán học lớp 12.
Áp dụng: Dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán, ôn thi đại học, cao đẳng môn toán, ôn thi HSC môn toán.
Giới thiệu
Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan đến hàm số như: Chiều biến thiên, cực trị, tiếp tuyến .. là một phần không thể thiếu trong các đề thi TN THPT môn toán, thi ĐHCĐ môn toán. Bài khảo sát thường ở Câu 1 trong đề thi môn toán và chiếm từ 2-3 điểm trong tổng số 10 điểm.

Dưới đây là 101 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
Bài 41. Tìm trên trục hoành các điểm kẻ được 3 tiếp tuyến đến đồ thị (C)


Xem giải chi tiết Bài 41.
Để xem giải chi tiết bài 41 trên điện thoại, soạn tin HS 10040 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 41 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 42. Tìm m để (Cm) cho trước cắt Ox tại 3 điểm có hoành độ dương:


Xem giải chi tiết Bài 42.
Để xem giải chi tiết bài 42 trên điện thoại, soạn tin HS 10041 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 42 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 43. Chứng minh phương trình sau luôn có nghiệm duy nhất:


Xem giải chi tiết Bài 43.
Để xem giải chi tiết bài 43 trên điện thoại, soạn tin HS 10042 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 43 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 44. Chứng minh 0<x1<1<x2<3<x3<4 theo đề bài:


Xem giải chi tiết Bài 44.
Để xem giải chi tiết bài 44 trên điện thoại, soạn tin HS 10043 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 44 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 45. Tìm các giá trị thực của a biết tiếp tuyến của (C) tại A cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt B,C khác A sao cho AC=3AB:


Xem giải chi tiết Bài 45.
Để xem giải chi tiết bài 45 trên điện thoại, soạn tin HS 10044 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 45 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 46. Viết pt đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt A,B,C thỏa mãn điều kiện:


Xem giải chi tiết Bài 46.
Để xem giải chi tiết bài 46 trên điện thoại, soạn tin HS 10045 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 46 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 47. Tìm k để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt và hai giao điểm B,C cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác có S=1:


Xem giải chi tiết Bài 47.
Để xem giải chi tiết bài 47 trên điện thoại, soạn tin HS 10046 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 47 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 48. Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng denta tại 3 điểm phân biệt sao cho tam giác tạo thành từ 3 điểm có diện tích như đề bài:


Xem giải chi tiết Bài 48.
Để xem giải chi tiết bài 48 trên điện thoại, soạn tin HS 10047 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 48 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 49. Tìm m để C(m) cắt Ox tại 3 điểm phân biệt lập thành cấp số cộng:


Xem giải chi tiết Bài 49.
Để xem giải chi tiết bài 49 trên điện thoại, soạn tin HS 10048 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 49 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 50. Tìm m để C(m) cắt Ox tại 3 điểm phân biệt lập thành cấp số nhân:


Xem giải chi tiết Bài 50.
Để xem giải chi tiết bài 50 trên điện thoại, soạn tin HS 10049 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 50 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 51. Tìm m để C(m) cắt Ox tại 4 điểm phân biệt lập thành cấp số cộng:


Xem giải chi tiết Bài 51.
Để xem giải chi tiết bài 51 trên điện thoại, soạn tin HS 10050 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 51 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 52. Tìm m sao cho đồ thị hàm số dưới đây cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt sao cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) trục hoành có phần trên bằng phần dưới:


Xem giải chi tiết Bài 52.
Để xem giải chi tiết bài 52 trên điện thoại, soạn tin HS 10051 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 52 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 53. Tìm m để đường thẳng sau tại hai điểm phân biệt A,B tạo thành 1 góc nhọn với gốc O:


Xem giải chi tiết Bài 53.
Để xem giải chi tiết bài 53 trên điện thoại, soạn tin HS 10052 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 53 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 54. Giải đề bài sau:


Xem giải chi tiết Bài 54.
Để xem giải chi tiết bài 54 trên điện thoại, soạn tin HS 10053 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 54 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 55. Tìm trên (H) các điểm A,B sao cho độ dài đoạn thẳng AB bằng 4 và đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng y=x:


Xem giải chi tiết Bài 55.
Để xem giải chi tiết bài 55 trên điện thoại, soạn tin HS 10054 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 55 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 56. Tìm m để đường thẳng d cắt (H) tại hai điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện dưới đây:


Xem giải chi tiết Bài 56.
Để xem giải chi tiết bài 56 trên điện thoại, soạn tin HS 10055 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 56 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 57. Tìm m để đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện dưới đây:


Xem giải chi tiết Bài 57.
Để xem giải chi tiết bài 57 trên điện thoại, soạn tin HS 10056 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 57 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 58. Tìm m để đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện dưới đây:


Xem giải chi tiết Bài 58.
Để xem giải chi tiết bài 58 trên điện thoại, soạn tin HS 10057 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 58 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 59. Cho đồ thị (C) và điểm A như đề bài, xác định đường thẳng (D) cắt (C) tại 2 điểm B,C sao cho tam giác ABC đều:


Xem giải chi tiết Bài 59.
Để xem giải chi tiết bài 59 trên điện thoại, soạn tin HS 10058 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 59 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------

Bài 60. Cho (H) như đề bài. Tìm M thuộc (H) để tổng khoảng cách từ M đến 2 tiệm cận của (H) là nhỏ nhất:

Xem giải chi tiết Bài 60.
Để xem giải chi tiết bài 60 trên điện thoại, soạn tin HS 10059 gửi 8785
Để xem giải chi tiết bài 60 trên máy tính Tải tại đây(Link dự phòng)
------------------------------------------------------------------------------------
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!