Pages

2/20/2014

SKKN-NCKHSPUD Toán 12: 7 KINH NGHIỆM QUÍ TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỂ NÂNG CAO SỐ GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH - THÀNH PHỐ


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
SKKN-NCKHSPUD Toán 12: 7 KINH NGHIỆM QUÍ TRONG BỒI DƯỠNG  HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỂ NÂNG CAO SỐ GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH - THÀNH PHỐ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng toán 12, tiểu luận PPGD Toán 12

3.Đối tượng ,phạm vi  phương pháp ,kỹ thuật tài liệu sẽ sử dụng
3.1 Đối tượng nghiên cứu:
Các đề thi học sinh giỏi là sự kết tinh trí tuệ của một tập thể các nhà giáo giỏi có uy tín chuyên môn cao trong tỉnh.Nghiên cứu nghiêm túc các đề thi học sinh giỏi qua các năm học,kết hợp thực tế dạy học ở trong nhà trường  sẽ giúp chúng ta rút ra nhiều kinh nghiệm quí báu.
3.2 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu:
Ở đây chỉ giới hạn trong bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh và nghiên cứu các đề thi học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh Thái Bình từ năm 2000 đến nay.
3.3 Phương pháp ,kỹ thuật ,tài liệu sẽ sử dụng:
Không có định hướng dẫn đường của các lí luận phương pháp giáo dục thì chắc chắn không thể có thành công trong công tác dạy hoc.Tuy nhiên ở tài liệu này,xin cho phép tôi không trình bày dài  về các nội dung lí luận,mà trực tiếp thông qua các bài toán minh họa để làm nổi lên các vấn đề lí luận muốn nói.
3.4 Cơ sở lý luận,thực tiễn:
-Các kiến thức về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa các hoạt động của học sinh;kiến thức về phương pháp dạy học bộ môn toán.
-Những hiểu biết về hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường phổ thông nơi tôi công tác.

Tải về để xem tiếp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!