Pages

3/21/2014

Đề tài NCKHSPUD Khoa học Tiểu học: Sử dụng phần mềm Violet 3.1 và một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP trong dạy học môn Khoa học nhắm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học cho sinh lớp 5 4 trường Tiểu học XXX


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Thể loại: Đề tài NCKHSPUD


Tên đề tài:  Sử dụng phần mềm Violet 3.1 và một số tệp có định dạng  FLASH và VIDEO CLIP trong dạy học môn Khoa học  nhắm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học  cho sinh lớp 5 4 trường Tiểu học XXX
  Phạm vi: Môn Khoa học Tiểu học
Áp dụng: 

Viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Khoa học Tiểu học
Viết đề SKKN môn Khoa học Tiểu học
Viết đề tài Tiểu luận PPGD Khoa học Tiểu học
Viết Báo cáo thực tập sư phạm môn Khoa học Tiểu học

Định dạng tài liệu: Word

Số trang:  33(Gồm phụ lục minh họa)1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI :
Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) là một yêu cầu quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) . Trường tiểu học XXX nói chung bản thân tôi nói riêng đã quan tâm đến việc áp dụng  ứng dụng CNTT vào dạy ở tất cả các môm học trong đó có môn khoa học . Vì các nội dung dạy học môn khoa học ở tiểu học nói chung và lớp 5 nói riêng có rất nhiều vấn đề trừu tượng ví dụ các bài về thực vật , động vật chương môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Để hỗ trợ việc dạy học nội dung này sách giáo khoa (SGK) cũng có nhiều hình ảnh minh họa ngoài ra giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, kèm theo lời mô tả, giải thích với mục đích giúp học sinh hiểu bài hơn. Tuy nhiên đối với những nội dung khó, ví dụ khi mô tả sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành quả và hạt hoặc sự sinh sản và nuôi con của động vật. Giáo viên chỉ dùng lời hoặc hình ảnh tĩnh để minh họa thì học sinh rất khó hình dung, việc tiếp thu bài của học sinh vẫn hạn chế. Nhiều học sinh thuộc bài mà không hiểu bản chất, của các sự vật, các hiện tượng và kĩ năng vận dụng thực tế chưa tốt. 

Giải pháp của tôi đưa ra là sử dụng một số Phần mềm Violet 3.1 và một số  tệp có định dạng flash và video clip có nội dung phù hợp thay cho các hình ảnh tĩnh trong dạy học môn khoa học, giúp học sinh hiểu được sự sinh sản của thực vật và động vật. Từ đó hình thành kiến thức và kỹ năng vận dụng thực tế một cách linh hoạt hơn.
Sau tác động kiểm chứng chênh lệch ĐTB bằng T- test cho kết quả
P = 5801996E-09 cho thấy: sự chênh lệch giữa trước và sau tác động là rất có ý nghĩa. Tức là chênh lệch kết quả ĐTB sau tác động cao hơn ĐTB trước tác động là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động.

Tải về để xem tiếp

Hướng dẫn tải đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

- Bước 1: Soạn tin: HSG 1119 gửi 8685 (10.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về để tải tài liệu


Nhập mã:

Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu.
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!