Pages

11/27/2014

Giải toán tìm quy luật số - Dãy số - Phép tính dãy số (phần IV)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

Giải toán tìm quy luật số - Dãy số - Phép tính dãy số (phần IV)
Bấm vào chữ Xem hướng dẫn giải để xem lời giải của bài toán

Giải toán tìm quy luật số:Bài 31:        Cho biết aaa là tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến số n nào đó . Vậy số a = ....
Giải toán tìm quy luật số:Bài 32:        Một bạn học sinh viết liên tiếp các số số tự nhiên mà khi chia cho 3 thì dư 2. Bắt đầu viết từ số 5 thành dãy số.Viết đến số thứ 100 thì phát hiện đã viết sai.Hỏi bạn đó đã viết sai số nào
Giải toán tìm quy luật số:Bài 33:        Có một số người bước vào phòng họp bắt tay lẫn nhau.Người ta đếm được 105 cái bắt tay.Hỏi phòng đó có bao nhiêu người?
Giải toán tìm quy luật số:Bài 34:a)Hãy cho biết số có 3 chữ số thứ 579 là số nào?
Xem hướng dẫn giải 
Giải toán tìm quy luật số:Bài 35:        Kết quả phép tính 9997 + 9593 + 9189 + ...+ 705 + 301 là…
Thì đây là dãy số cách đều nhau 404 đơn vị.
Giải toán tìm quy luật số:Bài 36:        Viết thêm 2 số hạng của dãy số sau: 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 ;……

Giải toán tìm quy luật số:Bài 37:          Tính tổng các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 ??
Giải toán tìm quy luật số:Bài 38:           Tìm dãy số tự nhiên liên tiếp biết tổng là 201?
Giải toán tìm quy luật số:Bài 39      Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2013 mà không chia hết cho 3?

Giải toán tìm quy luật số:Bài 40  Tìm số tự nhiên x, biết:
1 + 2 + 3 + 4+....+ x = 2016
Còn nữa ...

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!