Pages

2/21/2017

Giải bài tập hydro cacbon - Ankan (Phần II)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Giải bài tập hydro cacbon - Ankan (Phần II)Bài 1.  Để đốt cháy 1mol ankan X cần 5mol oxi. Tìm công thức của ankan .Bài 2:Đốt cháy m gam hiđrocabon A thu được 2,688 lít CO2 ( đktc) và 4,32g H­2O. Công thức phân tử của A?


Bài 3. Oxi hóa hoàn toàn hydrocacbon X được 11,2 lít CO2 (đkc) và 10,8 gam H2O. Xác định CTPT và tên của X.Bài 4. Oxi hóa hoàn toàn hydrocacbon X được 2,24 lít CO2 (đkc) và 2,16 gam H2O. Xác định CTPT và tên của X.Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn một Hidrocacbon A thu được 2,24 lit CO2 (đktc) và 3,6g H2O. xác định CTPT A
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!