Pages

10/05/2013

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Toán 12:NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN LOẠI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Phạm vi: SKKN toán THPT - NCSPUD Toán THPT - Toán chuyên đề
Định dạng: Microssoft word (Sửa được)
Tên SKKN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN LOẠI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
 Tài liệu gồm: Phần mục lục, trang bìa, nội dung, bản cam kết ....

Dowload SKKN: Không cần đăng kí vẫn Dowload được SKKN toán 12 này

Sử dụng: Dành cho bố mẹ tham khảo để dạy con, Giáo viên tham khảo để học tập kinh nghiệm, in báo cáo chuyên đề toán, nộp SKKN, Viết tiểu luận PPDH toán THPT....

Tài liệu đã được kiểm duyệt về nội dung - hình thức
Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm 
... Ngay từ bài đầu tiên của hình học không gian, giáo viên cần phải cho học sinh thấy nhu cầu phải tìm hiểu hình học không gian, hiểu rõ bản chất của hình học không gian, sự phát triển, mở rộng của kiến thức: hình học không gian nghiên cứu những gì? Từ đó, để xây dựng, nghiên cứu các tính chất của hình học không gian, học sinh cần phải nắm vững nền tảng của hình học không gian, đó là các đối tượng cơ bản và một hệ tiên đề (các tính chất thừa nhận). Sau hệ tiên đề, các khẳng định khác đều phải chứng minh.
Khi giảng dạy, giáo viên phải chú ý đến tính lôgíc, sự gắn kết của kiến thức để thu hút học sinh vào việc khám phá kiến thức mới. 

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!