Pages

2/20/2014

KHO sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 11 phần 4


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
KHO sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 11 phần 4
Nguồn: Sưu tầm
Đinh dạng word


ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT


STT
Tên SKKN - Đề tài NCKHSPUD
Tải về
1
SKKN-NCKHSPUD Toán 11: MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH  LƯỢNG GIÁC VÀ CÁCH GIẢI” nhằm củng cố và giải tôt bài toán PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11
2
SKKN-NCKHSPUD Toán 11: “GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC  KHÔNG GIAN”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11
3
SKKN-NCKHSPUD Toán 11: VẬN DỤNG :”CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA CỦA G.POLYA” DẠY BÀI : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11
4
SKKN-NCKHSPUD Toán 11: NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KHẮC SÂU TRONG MỖI CHƯƠNG KHI DẠY BỘ MÔN TOÁN LỚP 11, ĐỂ HỌC SINH VẬN DỤNG ĐƯỢC KHI HỌC 12
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11
5
SKKN-NCKHSPUD Toán 11:Xác định công thức tổng quát của dãy số" và kết hợp với sự tiếp cận “ Lý thuyết phương trình sai phân
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11
6
SKKN-NCKHSPUD Toán 11:“ HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỐI VỚI DẠNG TOÁN DÃY SỐ ”.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiêm, đề tài nghiên cứu khoa học su phạm ứng dụng Toán 11, tiểu luận PPGD Toán 11

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!