Pages

2/18/2014

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh qua bài dạy "Hình thoi"


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh qua bài dạy "Hình thoi"
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …


1. Quá trình nghiên cứu:

a. Với yêu cầu của phương pháp dạy học theo tính tích cực phù hợp với nội dung chương trình sách giáo khoa mới hiện nay thì giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người chuyền đạt kiến thức mà là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để học sinh tự lực tiếp thu kiến thức mới, hình thành kỹ năng, thái độ mới theo yêu cầu của chương trình. Muốn vậy giáo viên và học sinh cần có sự chuẩn bị nỗ lực cho giờ học. Sự chuẩn bị đó là việc soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng của giáo viên. Việc chuẩn bị dụng cụ học tập và ôn lại các kiến thức cũ có liên quan đến bài học của học sinh. Để soạn giáo án, giáo viên cần nghiên cứu kỹ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập, sách giáo viên; Xác định đúng kiến thức cơ bản của tiết học. Thông thường mỗi tiết học ở cấp trung học cơ sở có từ một đến hai kiến thức cơ bản, nhiều nhất là ba kiến thức. Từ đó giáo viên xác  định được cụ thể mục tiêu của tiết học là sau khi học song một bài, học sinh của mình phải nắm được những kiến thức kỹ năng gì, hình thành thái độ gì thay cho việc đưa ra những yêu cầu của giáo viên phải đạt được trong bài đó. Bởi theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học thì mục tiêu đề ra là cho học sinh, do học sinh thực hiện qua hoạt động học tập tích cực để đạt được mục tiêu ấy. Giáo viên là người chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn giúp đỡ học sinh.

Tải về để xem tiếp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!