Pages

3/18/2014

Đề tài NCKHSPUD Hóa 8: “Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8 để nâng cao kết quả học tập của học sinh”.


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Thể loại: Đề tài NCKHSPUD
Phạm vi: Môn Hóa học - lớp 8
Áp dụng: 

- Viết đề tài NCKHSPUD môn Hóa học lớp 8.
Định dạng tài liệu: Word

 - Sử dụng bản đồ tư duy để ghi nhớ kiến thức đối với bộ môn Hóa học lớp 8 nói riêng và các môn học nói chung là một yêu cầu quan trọng giúp học sinh ghi nhớ tốt hơn những kiến thức đã học từ đó góp phần nâng cao kết quả học tập bộ môn.
 - Thực tế ở trường Tiểu học và trung học cơ sở XXX trong những năm trước đây, trong các giờ hóa học học sinh học tập rất sôi nổi, kĩ năng thí nghiệm tương đối tốt tuy nhiên khả năng khái quát hóa và ghi nhớ kiến thức còn hạn chế nên kết quả học tập chưa cao. Giải pháp mà tôi cho là quan trọng nhất được trình bày trong đề tài này là: “Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8 để nâng cao kết quả học tập của học sinh”.
 - Nghiên cứu sẽ được tiến hành trên hai nhóm học sinh lớp 8 của trường Tiểu học và trung học cơ sở XXX: Nhóm 1 là nhóm thực nghiệm, nhóm 2 là nhóm đối chứng. Lựa chọn thiết kế kiểm tra sau tác động với các nhóm tương đương.

- Nhóm thực nghiệm được học tập và ghi nhớ kiến thức bằng bản đồ tư duy ở các bài 24 đến bài 29 của chương trình Hóa học khối 8 (Tiết 38, 40, 41, 43, 44).
- Qua nghiên cứu đề tài, kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng đến kết quả học của học sinh, nhóm thực nghiệm đạt kết quả cao hơn so với nhóm đối chứng:
+ Bài kiểm tra đầu ra của nhóm thực nghiệm có giá trị trung bình là: 7,25
+ Bài kiểm tra đầu ra của nhóm đối chứng có giá trị trung bình là:     5,125

Ò Kết quả kiểm chứng cho thấy P2 <  0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Qua đó, chứng minh rằng: Việc Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8 có nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 8 trường Tiểu học và trung học cơ sở XXX


Tải về để xem tiếp

- Soạn tin: HSG 1052 gửi 8685 (10.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bấm vào nút Tải về để tải tài liệu


Nhập mã:


Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu.
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!