Pages

4/21/2014

Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần VII)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị


Áp dụng: Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành giáo dục, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Y tế, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị  ngành giáo dục, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Y tế, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, ... 

Định dạng tài liệu: word


STT
Tên Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị
Tải về
1
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: PHÂN BIỆT HÀNH CHÍNH ĐIỀU HÀNH VÀ HÀNH CHÍNH TÀI PHÁN ĐỂ LÀM RÕ CÔNG VIỆC CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
2
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Y,  huyện S, tỉnh Bắc Ninh
3
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Giải pháp giải quyết đơn khiếu nại về tai nạn lao động
4
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường ở xã A, huyện B
5
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Công tác quản lý cơ sở vật chất- Thiết bị dạy học ở trường THCS A
6
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ trường THCS S – A  trong giai đoạn hiện nay ”
7
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ trường Tiểu học Xi Măng 12/9 AAA  trong giai đoạn hiện nay
8
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ  việc xử phạt học sinh
9
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của cán bộ xã A - huyện B trong tình hình hiện nay

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!