Pages

4/17/2014

Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần III)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị


Áp dụng: Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành giáo dục, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Y tế, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị  ngành giáo dục, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Y tế, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, ... 

Định dạng tài liệu: word


STT
Tên Tiểu luận Trung cấp chính trị, QLNN
Tải về
1
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Xử lý tình huống Đảng viên đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại xã A, huyện B.
2
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
3
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ XXX
4
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO CÁN BỘ CƠ SỞ
5
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH XXX
6
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Việc thành lập đưa Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn hiệu quả là trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp.
7
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CHA CON ÔNG NGUYỄN VĂN A Ở THÔN S, XÃ V, HUYỆN Q
8
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÀN
9
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: NỘI DUNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP CÔNG DÂN
10
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!