Pages

12/13/2014

Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn TNXH – Thể dục Tiểu học – Phần III


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchiacropped-images-11.jpg
Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn TNXH – Thể dục Tiểu học – Phần III


STT
Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn TNXH – Thể dục Tiểu học – Phần IIISố trang
Tải về
1NCKHSP-SKKN TNXH: Nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên – xã hội lớp 1
23
Tải về
2NCKHSP-SKKN TNXH: Nâng cao kết quả học tập môn khoa học lớp 4 thông qua  việc ứng dụng: Phương pháp bàn tay nặn bột và video trong dạy học.
25
Tải về
3NCKHSP-SKKN TNXH: Tổ chức học sinh học tập theo phương pháp bàn tay nặn bột để nâng cao chất lượng nhóm bài học về Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng, Sự biến đổi của chất thuộc Chủ đề Vật chất và năng lượng trong môn Khoa học lớp 5
30
Tải về
4NCKHSP-SKKN Thể dục: Nâng cao kết quả  học tập bài thể dục phát triển chung lớp 5 thông qua phương pháp thi đấu
21
Tải về
5NCKHSP-SKKN Thể dục: Đổi mới phương pháp dạy môn Cờ Vua cấp tiểu học
14
Tải về
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!