Pages

3/13/2014

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 11(Phần V)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Kho sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11
Định dạng: Word
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11

STT
Tên sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11
Tải về
1
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: HÃY TÌM CÁC LỜI GIẢI KHÁC NHAU CHO BÀI TOÁN, MỘT PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11

2
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY “KHOẢNG CÁCH” TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11
3
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: Hướng dẫn học sinh tiếp cận và giải  bài toán  xác suất ở trường THPT

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11
4
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM POWERPOINT VÀ GEOMETER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HỌC PHÉP BIẾN HÌNH  TRONG MẶT PHẲNG.

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11
5
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song” sách giáo khoa hình học 11 ban nâng cao.

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11
6
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: Sử dụng tính kế thừa của bài toán gốc

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11
7
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: MỘT CÁCH PHÁT TRIỂN BÀI TOÁN TÍNH TỔNG  CÁC SỐ HẠNG CỦA MỘT DÃY SỐ

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11
`
8
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: ỨNG DỤNG  PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÌM TẬP HỢP ĐIỂM

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11
Tải về để xem tiếp

Tải về để xem tiếp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!