Pages

1/05/2015

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN môn Môn Toán THCS - PIV


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN môn Môn Toán THCS - PIV


STT
Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN môn Môn Toán THCS - PIV Số trang
Tải về
1NCKHSPUD Môn Toán THCS,  SKKN Môn Toán THCS  : Rèn kỹ năng giải một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp  6
14
Tải về
2NCKHSPUD Môn Toán THCS,  SKKN Môn Toán THCS  :Đề tài: sử dụng các phương  pháp dạy học kết hợp phần mềm geometer’s  sketchpad làm  tăng kết quả học tập của học sinh trong môn hình học lớp 6
37
Tải về
3NCKHSPUD Môn Toán THCS,  SKKN Môn Toán THCS  : Nâng cao khả năng ghi nhớ và khả năng tự đánh giá kiến thức môn Hình học đối với học sinh lớp 7 thông qua việc sử dụng phiếu bài tập và trao đổi bài chấm chéo trong giờ học lý thuyết.    
22
Tải về
4NCKHSPUD Môn Toán THCS,  SKKN Môn Toán THCS  : Đề tài NCKHSPUD: Hướng dẫn học sinh tự học, sáng tạo chương I Hình học SGK Toán 8.
32
Tải về
5NCKHSPUD Môn Toán THCS,  SKKN Môn Toán THCS  : Nâng cao kết quả học tập môn toán cho học sinh bằng cách sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ
27
Tải về
6NCKHSPUD Môn Toán THCS,  SKKN Môn Toán THCS  : Hệ thức vi-ét và ứng dụng trong giải toán
27
Tải về

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!