Pages

1/25/2015

Xem điểm thi vào 10 năm 2015 của các tình, thành phố trên cả nước


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Xem điểm thi vào 10 năm học 2015 -2016 của các tình, thành phố trên cả nước. Điểm thi vào lớp 10 năm 2015 được chúng tôi cập nhật sớm nhất
Để xem điểm thi vào 10 năm 2015, soạn tin nhắn gửi 8785 như sau:

HS10 dấu cách Mãtỉnh Số báo danh gửi 8785
Mã tỉnh và cách soạn tin được quy ước ở bảng dưới đây
Tên Tỉnh
Soạn tin
Gửi
01
Soạn tin: HS10 01 SBD
gửi 8785
02
Soạn tin: HS10 02 SBD
gửi 8785
03
Soạn tin: HS10 03 SBD
gửi 8785
04
Soạn tin: HS10 04 SBD
gửi 8785
05
Soạn tin: HS10 05 SBD
gửi 8785
06
Soạn tin: HS10 06 SBD
gửi 8785
07
Soạn tin: HS10 07 SBD
gửi 8785
08
Soạn tin: HS10 08 SBD
gửi 8785
09
Soạn tin: HS10 09 SBD
gửi 8785
10
Soạn tin: HS10 10 SBD
gửi 8785
11
Soạn tin: HS10 11 SBD
gửi 8785
12
Soạn tin: HS10 12 SBD
gửi 8785
13
Soạn tin: HS10 13 SBD
gửi 8785
14
Soạn tin: HS10 14 SBD
gửi 8785
15
Soạn tin: HS10 15 SBD
gửi 8785
16
Soạn tin: HS10 16 SBD
gửi 8785
17
Soạn tin: HS10 17 SBD
gửi 8785
18
Soạn tin: HS10 18 SBD
gửi 8785
19
Soạn tin: HS10 19 SBD
gửi 8785
21
Soạn tin: HS10 21 SBD
gửi 8785
22
Soạn tin: HS10 22 SBD
gửi 8785
23
Soạn tin: HS10 23 SBD
gửi 8785
24
Soạn tin: HS10 24 SBD
gửi 8785
25
Soạn tin: HS10 25 SBD
gửi 8785
26
Soạn tin: HS10 26 SBD
gửi 8785
27
Soạn tin: HS10 27 SBD
gửi 8785
28
Soạn tin: HS10 28 SBD
gửi 8785
29
Soạn tin: HS10 29 SBD
gửi 8785
30
Soạn tin: HS10 30 SBD
gửi 8785
31
Soạn tin: HS10 31 SBD
gửi 8785
32
Soạn tin: HS10 32 SBD
gửi 8785
33
Soạn tin: HS10 33 SBD
gửi 8785
34
Soạn tin: HS10 34 SBD
gửi 8785
35
Soạn tin: HS10 35 SBD
gửi 8785
36
Soạn tin: HS10 36 SBD
gửi 8785
37
Soạn tin: HS10 37 SBD
gửi 8785
38
Soạn tin: HS10 38 SBD
gửi 8785
39
Soạn tin: HS10 39 SBD
gửi 8785
40
Soạn tin: HS10 40 SBD
gửi 8785
41
Soạn tin: HS10 41 SBD
gửi 8785
42
Soạn tin: HS10 42 SBD
gửi 8785
43
Soạn tin: HS10 43 SBD
gửi 8785
44
Soạn tin: HS10 44 SBD
gửi 8785
45
Soạn tin: HS10 45 SBD
gửi 8785
46
Soạn tin: HS10 46 SBD
gửi 8785
47
Soạn tin: HS10 47 SBD
gửi 8785
48
Soạn tin: HS10 48 SBD
gửi 8785
49
Soạn tin: HS10 49 SBD
gửi 8785
50
Soạn tin: HS10 50 SBD
gửi 8785
51
Soạn tin: HS10 51 SBD
gửi 8785
52
Soạn tin: HS10 52 SBD
gửi 8785
53
Soạn tin: HS10 53 SBD
gửi 8785
54
Soạn tin: HS10 54 SBD
gửi 8785
55
Soạn tin: HS10 55 SBD
gửi 8785
56
Soạn tin: HS10 56 SBD
gửi 8785
57
Soạn tin: HS10 57 SBD
gửi 8785
58
Soạn tin: HS10 58 SBD
gửi 8785
59
Soạn tin: HS10 59 SBD
gửi 8785
60
Soạn tin: HS10 60 SBD
gửi 8785
61
Soạn tin: HS10 61 SBD
gửi 8785
62
Soạn tin: HS10 62 SBD
gửi 8785
63
Soạn tin: HS10 63 SBD
gửi 8785
64
Soạn tin: HS10 64 SBD
gửi 8785


loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!