Pages

9/06/2013

Toán chuyên đề lớp 7: Sáng kiến kinh nghiệm toán 7-Phương pháp hướng dẫn học sinh giải đúng các bài tập toán phần tỉ lệ thức và dãy tỉ lệ bằng nhau


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 7

Định dạng: Microssoft word

Tên SKKNPhương pháp hướng dẫn học sinh giải đúng các bài tập toán phần tỉ lệ thức và dãy tỉ lệ bằng nhau
Tài liệu gồm: Phần mục lục, trang bìa, nội dung, bản cam kết ..
Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm 

Mục đích của đề tài là nghiên cứu và trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng, thái độ trong việc học tập, cụ thể như sau:
        Về kiÕn thøc, häc sinh hiÓu vµ lµm được mét sè d¹ng to¸n vÒ tû lÖ thøc vµ d·y tû sè b»ng nhau như: T×m sè h¹ng ch­a biÕt, chøng minh liªn quan ®Õn tû sè b»ng nhau, to¸n chia tû lÖ, tr¸nh nh÷ng sai lÇm th­êng gÆp trong gi¶i to¸n liªn quan ®Õn d·y tû sè b»ng nhau.
          Về kü n¨ng, học sinh cã kü n¨ng t×m sè h¹ng ch­ưa biÕt, chøng minh tû lÖ thøc, gi¶i to¸n chia tû lÖ.
          Về th¸i ®é, học sinh cã kh¶ n¨ng tư­ duy, thµnh lËp c¸c bµi to¸n míi, tÝnh cÈn thËn trong tÝnh to¸n.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn viếng thăm blog Toán chuyên đề! -+- Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại comment phía dưới. -+- Nếu thấy bài viết có ích, hãy chia sẻ cho bạn bè bằng cách bấm vào nút M (Hoặc B, T, F, +1) phía dưới.-+- Vui lòng trích ghi rõ nguồn http://toanchuyende.blogspot.com hoặc gắn link bài viết này khi sao chép, đăng tải lại thông tin. Trân trọng cám ơn! -------------------------------------------------------------------- Blog là một thú vui!
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!