Pages

9/03/2013

Toán chuyên đề: So sánh phân số bằng cách so sánh phần bù của mỗi phân số


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Lĩnh vực: Toán Tiểu học lớp 4-5
Trong các phương pháp so sánh phân số, so sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phần bù của hai phân số là một phương pháp so sánh tương đối phổ biến, dễ áp dụng trong toán tiểu học. 

Tuy nhiên, bài toán nào thì áp dụng phương pháp này? Áp dụng phương pháp này như thế nào? ....
Bài viết dưới đây hướng dẫn phương pháp so sánh phân số bằng cách so sánh phần bù của hai phân số một cách chi tiết, có ví dụ minh họa.
So sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phần bù của hai phân số
5.1. Giải thích thuật ngữ: Phần bù của một phân số được hiểu là hiệu giữa 1 và phân số đó.
Ví dụ: phân số 1/3có phần bù là 1-1/3 = 2/3.
5.2. Quy tắc so sánh: Phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn
5.3. Phạm vi áp dụng:
- Thông thường, áp dụng khi so sánh phân số mà cả hai phân số đều nhỏ hơn 1.
- Áp dụng cụ thể:
+ Đặt A = Mẫu số phân số thứ nhất - tử số phân số thứ nhất;
+ Đặt B = Mẫu số phân số thứ hai - tử số phân số thứ hai;
Trường hơp 1. A = B. (Hiệu mẫu số trừ tử số của mỗi phân số bằng nhau)
Trường hơp 2. A ≠ B ta có thể sử dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đưa về 2 phân số mới có hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số bằng nhau.
5.4. Các bước tiến hành:
Bước 1. Tìm phương pháp so sánh phân số để vận dụng giải bài toán
- Nhận xét về hai phân số
- Từ nhận xét, đưa ra việc vận dụng phương pháp so sánh vào bài toán
Bước 2. Vận dụng phương pháp
- Tìm phần bù;
- So sánh hai phần bù với nhau;
- Kết luận, đáp số.
Ví dụ 1: So sánh 2000/2001 và 2001/2002 bằng cách thuận tiện nhất.
Bước 1. Tìm phương pháp so sánh để áp dụng
 Nhận xét:
- Hai phân số đều < 1. 
- Hai phân số có hiệu giữa mẫu số và tử số bằng nhau.
- Kết luận phương pháp áp dụng: Để so sánh hai phân số trên ta có thể áp dụng phương pháp so sánh phần bù của hai phân số đó.
Bước 2. Tiến hành làm bài
1. Tìm phần bù của các phân số
- Phần bù của phân số 2000/2001 là: 1-2000/2001=1/2001
- Phần bù của phân số 2001/2002 là: 1-2001/2002=1/2002
2. So sánh phần bù của hai phân số, kết luận
Vì 1/2001>1/2002 nên 2000/2001<2001/2002
Ví dụ 2: So sánh 2000/2001 và 2001/2003.
Bước 1. Tìm phương pháp so sánh để áp dụng
1. Nhận xét
- Hai phân số đều < 1.
- Hai phân số có hiệu giữa mẫu số và tử số khác nhau.
2. Kết luận phương pháp áp dụng
- Từ nhận xét ở bước 1 => Kết luận:  Để so sánh hai phân số trên ta có thể áp dụng phương pháp so sánh phần bù của hai phân số đó.
+ Vì hiệu giữa mẫu số và tử số của mỗi phân số không bằng nhau nên trước khi áp dụng phương pháp này ta phải biến đổi các phân số về dạng hai phân số có hiêu giữa mẫu số và tử số bằng nhau. (áp dụng các tính chất cơ bản của phân số để biến đổi phân số).
Bước 2. Tiến hành làm bài
1. Biến đổi phân số
- Ta có: 2000/2001 = 2000.2/2001.2=4000/4002 (Phân số mới có hiệu giữa mẫu số và tử số = 4002-4000 =2)
Như vậy, việc so sánh hai phân số đã cho được chuyển thành so sánh hai phân số 4000/4002 và 2001/2003.
2. Tìm phần bù của các phân số
- Phần bù của phân số 2001/2003 là: 1-2001/2003=2/2003
- Phần bù của phân số 4000/4002 là: 1 -4000/4002=2/4002
3. So sánh phần bù của hai phân số, kết luận
Vì 2/4002<2/2003 (Hai phân số cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn) nên 4000/4002>2001/2003 hay 2000/2001>2001/2003
Nguồn bài viết: Internet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn viếng thăm blog ôn thi toán học! -+- Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại comment phía dưới. -+- Nếu thấy bài viết có ích, hãy chia sẻ cho bạn bè bằng cách bấm vào nút M (Hoặc B, T, F, +1) phía dưới.-+- Trân trọng cám ơn!
--------------------------------------------------------------------
Blog là một thú vui!
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!