Pages

12/15/2014

Một số câu hỏi ôn thi địa lí 12 phần TÀI NGUYÊN BIỂN-ĐẢO KHAI THÁC-SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Một số câu hỏi ôn thi địa lí 12 phần TÀI NGUYÊN BIỂN-ĐẢO KHAI THÁC-SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Biển Đông là vùng biển rộng, tương đối kín, chịu ảnh hưởng của gió mùa; giàu các loại tài nguyên. Tài nguyên của biển Đông và thiên tai ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội nước ta. Chính vì thế, vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên biển, bảo vệ tài nguyên biển và phòng chống thiên tai là những vấn đề quan trọng trong việc khai thác nguồn lợi vùng biển nước ta cũng như đối với việc phát triển kinh tế biển nước ta. Khi ôn tập chủ đề phát triển kinh tế biển về mặt kiến thức, học sinh cần lưu ý hệ thống các câu hỏi sau :Bấm vào từng câu để xem trả lời

Câu 1: Biển Đông có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu nước ta ?

Câu 2: Biển Đông có ảnh hưởng gì đến địa hình và hệ sinh thái ven biển nước ta ?

Câu 3: Trình bày nguồn tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta.

Câu 4: Cho biết nguồn tài nguyên hải sản ở vùng biển nước ta.

Câu 5: Hãy nêu các thiên tai ở vùng biển nước ta.

Câu 6: Trình bày tình hình phát triển ngành khai thác thủy hải sản ở nước ta.

Câu 7: Tình hình phát triển ngành nuôi trồng thủy hải sản ở nước ta.

Câu 8: Vai trò của các đảo và quần đảo đối với quá trình phát triển kinh tế nước ta. 

Câu 9: Nước ta có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển


Một số câu hỏi ôn thi địa lí 12 phần TÀI NGUYÊN BIỂN-ĐẢO KHAI THÁC-SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!