Pages

10/10/2013

Giải toán tiểu học chuyên đề tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch (Tiếp)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Toán chuyên đề: Tỉ lệ thuận, Tỉ lệ nghịch
Phạm vi: Toán 5-6-7
Giải chi tiết, có hướng dẫn


Bài 21. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi nếu tăng chiều dài thêm một đoạn bằng chiều rộng thì chiều rộng sẽ thay đổi như thế nào để diện tích hình đó không thay đổi?

--------------------------------------------------
Bài 22. Đội tuyển học sinh giỏi có số bạn nam gấp 3 lần số bạn nữ. Nếu thay 3 bạn nam bằng 3 bạn nữ thì số bạn nam chỉ nhiều hơn số bạn nữ là 6 bạn. Hỏi đội tuyển đó có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

--------------------------------------------------
Bài 23. Ba tổ trồng được tất cả 120 cây. Biết rằng số cây của tổ 1 và tổ 2 trồng được nhiều hơn số cây trồng được của tổ 2 và tổ 310 cây. Số cây của tổ 2 và tổ 3 trồng được ít hơn số cây của tổ 3 và tổ 1 trồng được là 5 cây. Tính số cây mỗi tổ trồng được.

--------------------------------------------------
Bài 23. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên AB lấy M sao cho AM = 1/3 AB trên AC lấy N sao cho CN = 2/3 AC từ M kẻ song song với AC cắt BC tại E. Tính S tứ giác ECNM biết AB = 12 cm; AC = 18 cm

--------------------------------------------------
Bài 24. Sửa 24 m đường trong 1 ngày cần 4 công nhân. Hỏi sửa 72 m đường trong 1 ngày cần bao nhiêu công nhân (Năng suất làm như nhau)

--------------------------------------------------
Bài 25. Một đơn vị bộ đội dự kiến cần 45 người để hoàn thành 1 công việc trong 14 ngày. Để rút ngắn thời gian, đơn vị đã điều 70 người làm. Hỏi đơn vị làm trong bao nhiêu ngày (Năng suất làm như nhau)

--------------------------------------------------
Bài 26. Bạn An mua 24 quyển vở giá mỗi quyển là 3200 đồng thì vừa hết số tiền. Hỏi với số tiền đó, An mua vở giá 1600 đồng mỗi quyển thì mua được bao nhiêu quyển vở

--------------------------------------------------
Bài 27: Nếu 5 người, mỗi người làm việc trong 6 giờ thì được nhận 150.000 đồng. Hỏi: Nếu 15 người, mỗi người làm việc trong 6 giờ thì được nhận bao nhiêu tiền? (Giá trị giờ công của mỗi người là như nhau).

--------------------------------------------------
Bài 28: Nếu 15 người, mỗi người làm việc 6 giờ được nhận 450.000 đồng. Hỏi : Nếu 15 người, mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận bao nhiêu tiền ? (Giá trị giờ công của mỗi người như nhau).
     
--------------------------------------------------
Bài 29: Nếu 5 người, mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận 75.000 đồng. Hỏi : Nếu có 15 người, mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận bao nhiêu tiền ? (Giá trị giờ công của mọi người như nhau).
     
--------------------------------------------------
Bài 30. 14 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi 28 người đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày ? (Năng suất lao động của mỗi người như nhau).
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!