Pages

10/11/2013

Các bài toán về các phép tính phân số, tính nhanh về phân số - có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Các bài toán về các phép tính phân số có đáp án và giải chi tiết
Mô tả:
Toán chuyên đề:  Các bài toán về các phép tính phân số
Phạm vi: Toán 4, Toán 5, Toán 6.
Lưu ý: Bài toán có thể có nhiều cách giải, cách giải dưới đây chỉ là 1 trong những cách giải đó.001. Tính nhanh tổng sau : 1/2 + 5/6 +11/12 + 19/20 + 29/30 + 41/42 + 55/56 + 71/72 + 89/90
002. Tính nhanh: (65+891+134+909)/(731-47+69-253)


003. Tính nhanh: (1991*1993 - 1)/(1990 + 1991*1992)


005. Cho phân số 9/11. Tìm một số tự nhiên để khi cộng số đó vào cả tử số và mẫu số thì được phân số có giá trị là 5/6.


006. Tính nhanh:
4/1*3 + 4/3*5  + 4/5*7  + ... + 4/11*13


007. Cho phân số 7/6 và 1/9. Hãy tìm phân số a/b sao cho thêm a/b  vào 1/9 và bớt a/b ở 7/6 thì được hai phân số  mà phân số này gấp 3 lần phân số kia.


008. Cho 2 phân số 4/5 và 5/8. Hãy tìm phân số a/b sao cho phân số 5/8 cộng với a/b và 4/5 trừ đi a/b thì được 2 phân số mới mà phân số này lớn gấp 2 lần phân số kia.


009. Tính: 1/2 + 1/6 + 1/12+1/20+1/30+1/42


010. Tính 1/1*2 + 1/2*3 + 1/3*4 + 1/4*5 + 1/5*6 + … + 1/10*11 + 1/11*12


011. Tính A=1/3 + 1/9 +1/27 + 1/81 + 1/243 +...+ 1/6516


012. Tính A = 1/72 + 1/56 + 1/42 + 1/30 + 1/20 + 1/12


014. Tìm x:
10x(1/1*2+1/2*3+1/3*4+1/4*5+1/5*6) - x=0


015.  Tính nhanh :
5/6+11/12+19/20+41/42+55/56+71/72+89/90


016. Tìm các chữ số a và b thỏa mãn: 1/3 = 1/a + 1/b017. Tính tổng 
S = 1/1*2 + 1/2*3+1/3*4+… + 1/2004*2005


018. Tính tổng
S=1/9*10+1/10*11+…+1/2004*2005


019. Tính tổng
S=1/1x3 + 1/1x5 + ..... + 1/2003x2005


020. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy sau:
1/1*21/ 2*.3;   1/ 3*4   ..........


021. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy sau:
1/61/ 661/ 176 ...


023. Tính tổngA = 1/10 + 1/15 + 1/21 + ... + 1/ 120024.  Tính tổng
6/15*18 +6/18*21 +6/21*24 +…+6/87*90025. Tính tổng
1/25*27 + 1/27*29 + 1/29*31 + …+ 1/73*75
026. Tính tổng
A = 15/90*94 + 15/90*98 + 15/98*102 + … + 15/146*150


027. Tính tổng
1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 8 + 1/ 16 + 1/ 32 + 1/ 64


028. Tính tổng
5/ 2 +5/ 6 +5/ 18 +5/ 54 + 5/162+5/ 486
029. Tính tổng
A  = 1/ 2*3+1/ 3*4+1/ 4*5+1/ 5*6


030. Tính tổng
A = 3/ 2*5+3/ 5*8+3/ 8*11+3/ 11*14


031. Tính tổng
A  =  4/ 1*3*5+4/ 3*5*7+4/ 5*7*9+4/ 7*9*11+4/ 9*11*13

032. Tính
1991/ 1990x1992/ 1991x1994/ 1993x995/997
 
033. Tính:
(2003*1999-2003*999)/(2004*999+1004)

034. Tính:
(1996*1995-996)/(1000+1996*1994)
 
035. Tính
37/5323/48535353/373737x242424/232323
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!