Pages

10/19/2013

Luận văn Thạc sĩ Toán: Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học giải bài tập hình học


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Thể loại: Luận văn Thạc sĩ Toán học

Định dạng: Microssoft word

Tên Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học giải bài tập hình học
Tài liệu gồm: Phần mục lục, trang bìa, nội dung, hoàn chỉnh luận văn Thạc sĩ

Giới thiệu về Luận văn Thạc sĩ toán học: Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học giải bài tập hình học

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 
A. Phần mở đầu
- Lý do chọn đề tài 
- Mục đích nghiên cứu 
- Nhiệm vụ nghiên cứu 
- Giả thiết khoa học 
- Phương pháp nghiên cứu 
B. Phần nội dung 
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 
1.1. Tư duy 
1.2. Tư duy sáng tạo 
1.3. Một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo 
1.4. Vận dụng tư duy biện chứng để phát triển tư duy sáng tạo cho HS.
1.5. Tiềm năng của chủ đề hình học trong việc bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh.
1.6. Kết luận chương 1 
Chương 2. Một số vấn đề dạy học giải bài tập hình học theo định hướng bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh 
2.1. Vấn đề 1: Rèn luyện tư duy sáng tạo qua bài toán dựng hình
2.2. Vấn đề 2: Khuyến khích học sinh tìm ra nhiều cách giải trong một bài toán.
2.3. Vấn đề 3: Xây dựng hệ thống bài toán gốc giúp học sinh quy lạ về quen.
2.4. Vấn đề 4: Chuyển việc tìm tòi lời giải bài toán hình học không gian về bài toán hình học phẳng.
2.5. Kết luận chương 2
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm 
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm 
3.2.1. Lớp thực nghiệm 
3.2.2. Tiến trình thực nghiệm 
3.3. Kết quả thực nghiệm 
3.3.1. Đánh giá hoạt động học tập của học sinh ở lớp học
3.3.2. Kết luận về thực nghiệm sư phạm.loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!