Pages

10/22/2013

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 10: DẠY GIẢI BÀI TẬP VỀ VÉC TƠ TRONG HÌNH HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

Định dạng: Microssoft word

Tên SKKNDẠY GIẢI BÀI TẬP VỀ VÉC TƠ TRONG  HÌNH HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG  RÈN LUYỆN VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG GII TN CHO HC SINH
Tài liệu gồm: Phần mục lục, trang bìa, nội dung, bản cam kết ..

Sử dụng: Sử dụng sáng kiến kinh nghiệm toán 10 này để tham khảo về phương pháp giảng dạy, học tập, viết tiểu luận toán THPT, viết báo cáo toán chuyên đề lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm toán 1này đã được kiểm duyệt về nội dung và hình thức

Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm toán 10

Nhiệm vụ của đề tài

2.1. Nghiên cứu phương pháp giảng dạy giải bài tập toán theo hướng hình thành và rèn luyện kỹ năng gii toán cho hc sinh.
2.2.  Dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng hình học 10 của Bộ GD-ĐT và xuất phát từ thực tiễn giảng dạy nghiên cứu phương pháp dạy học bài tập hình học 10 qua phương pháp dùng véc tơ, nhằm rèn luyện kỹ năng gii toán cho hc sinh.

3. Đối tượng nghiên cứu

3.1. Phương pháp giải bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ
3.2. Các bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ hình học lớp 10

4. Phạm vi nghiên cứu

Bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ trong chương I+II SGK hình học 10 theo chương trình cơ bản và  nâng cao.

PHẦN II. NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận

          Theo phương pháp dạy học toán mi bài tập toán đặt ra mt thời điểm nào đó ca quá trình dy học đu cha đng mt cách tưng  minh hay ẩn tàng nhng chc năng khác nhau. Các chc năng đó là:
- Chc năng dạy hc.
- Chc năng giáo dc.
- Chc năng phát trin.
- Chc năng kiểm tra.
Các chc năng đu hưng ti vic thc hiện các mc đích dạy hc:
- Chc năng dy học: i tp toán nhm hình thành cng c cho học sinh nhng tri thc, kĩ năng, kĩ xo c giai đon khác nhau ca quá trình dy học.
- Chc năng giáo dục: Bài tập toán nhằm hình thành cho học sinh thế giới quan duy vật bin chứng, hng thú hc tp, sáng to, có nim tin và phẩm cht đo đc ca người lao động mi.
- Chc năng phát trin: Bài tp toán nhằm phát trin năng lc tư duy cho hc sinh, đc bit là rèn luyện những thao tác trí tụê  hình thành những phm cht ca tư duy khoa học.
- Chc năng kiểm tra: Bài tp toán nhằm đánh giá mc đ kết quả dy và hc, đánh giá kh năng đc lp hc toán, kh năng tiếp thu, vận dng kiến thc và trình đ phát triển ca học sinh.
Hiệu qu ca việc dy toán phn ln ph thuc vào vic khai thác và thc hin mt cách đầy đ các chc năng có th có ca các tác gi viết sách giáo khoa đã có dụng ý đưa vào chương trình. Người giáo viên phi có nhiệm v khám phá và thc hin dụng ý ca tác gi bng năng lc sư phạm của mình.
Trong các bài toán có nhiu bài toán chưa hoặc kng có thut gii và cũng không mt thut gii tng quát nào đ giải tt cả các bài toán. Cng ta ch có th thông qua việc dạy hc giải mt s bài toán c th mà dn dtruyền th cho hc sinh cthc, kinh nghiệm trong vic suy nghĩ, tìm tòi lời giải cho mi bài toán. Dạy học gii bài tp toán không có nghĩa là giáo viên cung cấp cho hc sinh li gii bài toán. Biết li gii ca bài toán không quan trọng bng m thế nào đ gii được bài toán. Đ làm tăng hứng thú hc tp ca hc sinh, phát triển tư duy, thầy giáo phải hình thành cho hc sinh mt quy trình chung, phương pháp tìm lời gii cho mt bài toán.
Theo Pôlya, phương pháp tìm lời gii cho mt bài toán thường được tiến hành theo 4 bước sau:
Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán
Đ gii được mt bài toán, trưc hết phải hiu bài toán đó và hứng thú vi việc giải bài toán đó. Vì thế ngưi giáo viên phải chú ý gợi đng cơ, ch thích t tò mò, hứng thú cho hc sinh và giúp các em m hiu bài toán mt cách tng quát. Tiếp theo phải phân tích bài toán đã cho:
- Đâu n số, đâu là dữ kin.
-Vẽ hình, s dng các kí hiệu thích hợp (nếu cn).
-Phân bit các thành phần khác nhau ca điu kin, có th din đạt các điu kin đó dưới dng công thc toán hc được không?
Bước  2: Xây dựng chương trình gii.
Phải phân tích bài tn đã cho thành nhiều bài toán đơn giản hơn. Phải huy đng nhng kiến thc đã hc (định nga, đnh , quy tắc...) liên quan đến những điều kin, những quan h trong đ toán ri la chọn trong s đó nhng kiến thc gn gũi hơn c với d kin ca bài toán ri mò mm, dđoán kết quả. Xét vài kh năng th xảy ra, k cả trưng hợp đặc bit. Sau đó, xét mt bài toán tương t hoặc khái quát hóa bài toán đã cho.
Bước  3
Thực hin chương trình gii.
Bước  4: Kiểm tra và nghiên cu lời gii.
- Kiểm tra lại kết qu, xem lại các lp lun trong quá trình gii.
- Nhìn lại toàn b các bưc gii, rút ra tri thc phương pháp đ gii mt loi bài toán nào đó.
- Tìm thêm các cách giải khác (nếu th).
- Khai thác kết quả có thcó ca bài toán.
- Đxut bài toán tương t, bài toán đặc biệt hoặc khái quát hóa bài toán.

Công vic kiểm tra lời giải  ca mt bài toán ý nga quan trng. Trong nhiu trưng hp, s kết thúc ca bài toán này lại m đầu cho mt bài toán khác. Vì vậy "Cần phi luyện tập cho học sinh có mt thói quen kiểm tra lại bài toán, xét xem sai lầm hay thiếu sót gì kng, nhất là những bài toán có đt điều kin hoặc bài toán đòi hi phi bin lun. Việc kiểm tra lại lời gii yêu cầu hc sinh thc hin mt cách thưng xuyên”.

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!