Pages

10/17/2013

Sáng kiến kinh nghiệm toán 9: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia


Định dạng: Microssoft word

Tên SKKNPHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN

Tài liệu gồm: Phần mục lục, trang bìa, nội dung, bản cam kết ..

Sử dụng: Sử dụng sáng kiến kinh nghiệm toán 9 này để tham khảo về phương pháp giảng dạy, học tập, viết tiểu luận toán THCS, viết báo cáo toán chuyên đề lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm toán 9 này đã được kiểm duyệt về nội dung và hình thức

Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm toán 9

Bảng kết quả và biểu đồ so sánh về chất lượng trước và sau khi tiến hành thực nghiệm đối với nhóm học sinh thực nghiệm cho thấy:
- Trước khi được học chủ đề tự chọn về giải dạng liên quan đến phương trỡnh bậc hai, học sinh hầu như không nắm vững kiến thức, phương pháp giải kể cả những dạng toán cơ bản, hay mắc phải những sai lầm khi trình bầy bài làm. Tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên thấp (41%), số lượng học sinh khá (5%) và không có học sinh giỏi.
- Sau khi học sinh được học một cách có hệ thống, bài bản về giải dạng liên quan đến phương trỡnh bậc hai qua chủ đề tự chọn, kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản đa số học sinh đều nắm được cách giải cho từng dạng bài cụ thể, những sai lầm về điều kiện 1, điều kiện 2 ít mắc hơn, tỉ lệ học sinh khá, giỏi được nâng lên rõ rệt.
Tỉ lệ học sinh khá tăng từ: 5% lên 36%
Tỉ lệ học sinh giỏi tăng từ: 0% lên 33%
Tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu tăng từ: 41% lên 86%
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!