Pages

10/21/2013

Tiểu luận Hình học sơ cấp: Một số tình huống xác định động cơ và gợi động cơ cho HĐ hình thành đinh lý và một số bài tập trong giảng dạy môn Toán ở trường PT


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

Toán chuyên đề: Tiểu luận Hình sơ cấp
Tên Tiểu luận Toán: Một số tình huống xác định động cơ và gợi động cơ cho HĐ hình thành đinh lý và một số bài tập trong giảng dạy môn Toán ở trường PT 
Giới thiệu Tiểu luận Toán
Trong giảng dạy môn Toán ở trường PT việc dự kiến các Hoạt động học tập của học sinh trong tiết học là một thành tố không thể thiếu được theo quan điểm dạy học ĐMPP. Mỗi HĐ học tập là một tình huống gợi động cơ học tập. Một HĐ học tập thường gồm nhiều HĐ thành phần với mục đích riêng. Thực hiện xong các HĐ thành phần thì mục đích chung của cả HĐ cũng được thực hiện.


Giáo viên cần hình dung cách tổ chức HĐ học tập của học sinh như thế nào (giao bài tập cho cá nhân hay theo nhóm, giảI quyết bài toán gắn với thực tế hay hướng dẫn học sinh suy lận từng bước dẫn đến mục tiêu bài toán). Giáo viên phải suy nghĩ công phu về các khả năng diễn biến các HĐ, dự kiến các giảI pháp điều chỉnh để đảm bảo thời gian.
Về mặt kĩ  thuật, cần coi trọng việc chuẩn bị các câu hỏi. Với mỗi HĐ cần có một số câu hỏi then chốt, xoáy sâu vào trọng tâm, nhằm vào những mục đích nhận thức xác định, đặc biệt là những phần trọng tâm, trên cơ sở đó khi lên lớp sẽ phát triển thêm những câu hỏi phụ, tuỳ theo diễn biến của đối tượng học sinh. Tránh khuynh hướng hình thức dặt câu hỏi quá dễ hoặc quá khó đối với học sinh, câu hỏi phảI có yêu cầu cao về nhận thức.
Để tổ chức các HĐ của học sinh đạt được theo yêu cầu bài giảng, một bước quyết định thành (bại) mục tiêu bài giảng đó là việc xác định động cơ và gợi động cơ cho các HĐ. Do đó giáo viên cần chuẩn bị công phu không những về nội dung bài giảng mà phảI đặt ra các tình huống gợi động cơ và các tình huống giải quyết vấn đề.
Chính vì lý do đó, tôi đưa ra một số tình huống xác định động cơ và gợi động cơ cho HĐ hình thành đinh lý và một số bài tập trong giảng dạy môn Toán ở trường PT và đó cũng chính là nộ dung của bài tiểu luận này.
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!