Pages

11/05/2013

GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
 Môn toán là một bộ môn khoa học tự nhiên . Nó đóng vai trò rất quan trọng trong thực tiễn cuộc sống , ứng dụng rất nhiều trong mọi lĩnh vực khác nhau như : Kinh tế, tài chính, kế toán .... là tiền đề cơ bản cho các bộ môn khoa học tự nhiên khác. Vì vậy việc giảng dạy môn Toán ở các trường THCS nói chung và môn Toán lớp 9 nói riêng là một vấn đề hết sức quan trọng. Vì thế, để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy theo phương pháp dạy học (PPDH) mới hiện nay giáo viên (GV) cần có sự đầu tư, làm việc và suy nghĩ nhiều hơn vì thế chúng ta cần phải nghiên cứu và đây là vấn đề cần thiết chúng ta phải thực hiện nghiêm túc.

- Hiện nay mục tiêu giáo dục cấp THCS đã được mở rộng, các kiến thức và kỹ năng được hình thành và củng cố để tạo ra 4 năng lực chủ yếu :
+ Năng lực hành động
+ Năng lực thích ứng
+ Năng lực cùng chung sống và làm việc
+ Năng lực tự  khẳng định mình.

Trong đề tài này tôi quan tâm để đi khai thác đến 2 nhóm năng lực chính là "Năng lực cùng chung sống và làm việc" và "Năng lực tự khẳng định mình" vì kiến thức và kỹ năng là một trong những thành tố của năng lực HS.

Tải về 

Tải về 2
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!