Pages

11/05/2013

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 8 phần II


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 8.
Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức


DANH SÁCH SKKN TOÁN 8

STT
Tên SKKN-Đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 8
Tải về
1
SKKN Toán 8: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG
2
SKKN Toán 8: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH HỌC MÔN HÌNH HỌC 8
3
SKKN Toán 8: DÙNG BẤT ĐẰNG THỨC ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH
4
SKKN Toán 8: MỘT VÀI KINH NGHIỆM VẬN DỤNG VẼ THÊM YẾU TỐ PHU ĐỂ GIẢI DẠNG TOÁN CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC HÌNH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC THCS
5
SKKN Toán 8: VẬN DỤNG NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC VÀO GIẢI TOÁN 8 NHẰM CUNG CẤP CHO HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ LÀM TOÁN
6
SKKN Toán 8: MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 8
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!