Pages

11/05/2013

SKKN Toán 8: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Qua quá trình ging dy môn toán lp 7 và kết hp tham kho c ý kiến ca đồng nghip, tôi nhn thy trong quá trình hưng dn học sinh gii toán "chng minh ba đim thng hàng" t phn ln hc sinh rt khó khăn trong vic vn dụng c kiến thc đã học để gii dng toán này. 

S vn dụng thuyết vào vic gii bài tp ca học sinh còn thiếu linh hoạt. Khi gp một bài toán đòi hi phi vn dụng và có sự tư duy thì học sinh không xác định đưc phương hưng để gii bài toán dn đến không làm đưc bài hoc gii sai.

Đnm bt đưc khả năng gii dng toán này của học sinh, tôi đã mnh dn bổ sung thêm câu hi "chng minh ba đim thng hàng" vào câu cuối bài kim tra một tiết, đa số các em không chứng minh được, số học sinh làm được và biết hướng chứng minh chỉ khoảng 20%.

Tải về: 
Link 1
Link 2
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!