Pages

3/12/2014

SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: Đổi mới phương pháp giảng dạy "PHƯƠNG TRÌNH HÀM" nhằm nâng cao kết quả học tập môn toán của học sinh


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán 11: Đổi mới phương pháp giảng dạy "PHƯƠNG TRÌNH HÀM" nhằm nâng cao kết quả học tập môn toán của học sinh

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 11, đề tài NCKHSPUD Toán 11, Tiểu luận Toán 11
Phương trình hàm và bất phương trình hàm là một trong những chuyên đề giảng dạy và bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán. Nghiên cứu phương trình hàm là một việc làm thiết thực, góp phần làm phong phú thêm kiến thức toán. Đặc biệt với “tư tưởng” của Thầy Nguyễn Văn Mậu, nghiên cứu phương trình hàm còn giúp chúng ta giải quyết được những hàm “tựa” như: “tựa lồi”, “tựa lõm”, ...; các đặc trưng hàm  cơ bản  của một số hàm số sinh bởi các phép biến hình sơ cấp, “sáng tác”  các kết quả mới trong tam giác, các “kỹ thuật” giải phương trinh hàm, mối quan hệ giữa phương trình hàm và bất phương trình hàm,…


Tải về để xem tiếp

Tải về để xem tiếp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!