Pages

3/15/2014

SKKN, NCKHSPUD Toán 12: Một số dạng toán thường gặp về số phức và ứng dụng


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: Một số dạng toán thường gặp về số phức và ứng dụng

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12đề tài NCKHSPUD Toán 12Tiểu luận PPGD Toán 12, …Môc lôc

A- PHẦN MỞ ĐẦU.. 1
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.. 1
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.. 1
IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.. 1
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 2
B – PHẦN NỘI DUNG.. 2
I- CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 2
1. Khái niệm số phức. 2
2. Biểu diễn hình học số phức. 2
3. Phép cộng và phép trừ số phức. 2
4. Phép nhân số phức. 3
5. Số phức liên hợp và môđun của số phức. 3
6. Phép chia cho số phức khác 0. 4
7. Căn bậc hai của số phức. 4
8. Phương trình bậc hai. 4
9. Dạng lượng giác của số phức. 4
10. Nhân và chia số phức dưới dạng lượng giác. 5
11. Công thức Moa-vro (Moivre) và ứng dụng. 5
II- MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ SỐ PHỨC.. 5
1. Tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức. 5
2. Tính mô đun của số phức. 9
3. Tìm số phức z thỏa mãn hệ thức cho trước. 13
4. Giải phương trình trong tập hợp số phức. 16
5. Dạng lượng giác của số phức. 17
III- ỨNG DỤNG SỐ PHỨC TRONG GIẢI TOÁN.. 20
1. Tính tổng. 25
2. Số phức trong việc giải hệ phương trình, phương trình. 27
C –  KẾT LUẬN.. 31
I. Kết quả. 31
II. Bài học tổng kết 31
III. Điều kiện để áp dụng đề tài 31
IV. Hạn chế của đề tài 31

V. Hướng tiếp tục nghiên cứu và mở rộng đề tài 31

Tải về để xem tiếp
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!