Pages

5/18/2013

999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 9 (Phần 2)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 9 (Phần 2)
STT
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 (Phần 2 )
Tải về

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :TƯƠNG TỰ HÓA, ĐẶC BIỆT HÓA, TỔNG QUÁT HÓA TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN :PHẦN : “GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH”

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO CỦA HỌC SINH THCS

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TƯ DUY TRONG KHAI THÁC LỜI GIẢI  MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC 9

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :“HƯỚNG DẪN KHAI THÁC KIẾN THỨC TỪ BÀI TẬP ? TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 9”.

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :MỘT SỐ BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM TỶ LỆ HỌC SINH YẾU KÉM MÔN TOÁN.

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT  Y = AX + B (A KHÁC 0)

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG BĐT CÔSI VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ ( ĐẠI SỐ LỚP 9)

  1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 :MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM QUEN VÀ TIẾN TỚI GIẢI TỐT CÁC BÀI CẦN ÁP DỤNG HỆ THỨC VI - ÉT
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!