Pages

5/18/2013

999 sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 7 (Phần 1)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

999 sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 7 (Phần 1)
STT
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7
Tải về

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM  MÔN TOÁN Ở LỚP 7A3

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:DẠY CÁC BÀI TOÁN TỈ LỆ  BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:GIÚP CÁC EM HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 6 - 7

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:MỘT VÀI KINH NGHIỆM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM CHO HỌC SINH KHI GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ 7

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ỨNG DỤNG CỦA BẤT ĐẲNG THỨC

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:ỨNG DỤNG CNTT ĐỂ TÍNH ĐIỂM, XẾP LOẠI HỌC LỰC THEO THÔNG TƯ 58/2011/TT-BGDĐT”

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHO PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY TOÁN THCS

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN  Ở TRƯỜNG THCS

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI DẠY PHẦN GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CHO HỌC SINH LỚP 7

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH SỬ DỤNG TÍNH CHẤT PHÂN PHỐI CỦA PHÉP NHÂN ĐỐI VỚI PHÉP CỘNG


Còn nữa......
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!