Pages

5/18/2013

999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 7 (Phần 2)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 7 (Phần 2)STT
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 (phần 2)
Tải về
1
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP CÓ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI Ở LỚP 7
2
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 7- PHẦN HÌNH HỌC
3
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :NGHIÊN CỨU SOẠN GIẢNG MỘT SỐ TIẾT LÝ THUYẾT VÀ TIẾT LUYỆN TẬP VỀ “TỶ LỆ THỨC” CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7 THCS, CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH QUA CÁC BÀI DẠY.
4
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :HƯỚNG DẪN GIẢI DẠNG “TOÁN CHIA HẾT” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN THCS
5
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI LỚP 7 GIẢI DẠNG TOÁN “TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI”
6
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :BỒI DƯỠNG ĐƯỢC CHO HỌC SINH KHẢ NĂNG “PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” TRONG MỖI GIỜ HỌC
7
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :PHÁT HIỆN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN
8
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM CHO HỌC SINH KHI GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ 7
9
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 GIẢI BÀI TOÁN “TÌM X”  TRONG ĐẲNG  THỨC  CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI”
10

SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH YẾU  KÉM  HỌC TỐT MÔN TOÁN

 Còn nữa.....
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!