Pages

10/05/2014

100 bài toán đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch có hướng dẫn giải chi tiết Phần II


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

100 bài toán đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch có hướng dẫn giải chi tiết Phần II
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết phía dưới mỗi bài toán để xem lời giải.

Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 15:Chú công nhân thứ nhất sửa xong một đoạn đường trong 4 giờ. Chú công nhân thứ hai sửa xong đoạn đường đó trong 6 giờ. Nếu cả hai chú công nhân đều cùng làm một lúc thì hết bao lâu sẽ xong đoạn đường đó ?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 16 : Nếu 5 người, mỗi người làm việc trong 6 giờ thì được nhận 150000 đồng. Hỏi : Nếu 15 người, mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận bao nhiêu tiền ? (Giá trị giờ công của mỗi người là như nhau).
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 17: Hưng đi xe đạp từ nhà lên huyện với vận tốc 12 km/giờ. Sau đó trở về với vận tốc 10 km/giờ. Tính quãng đường từ nhà lên huyện biết rằng thời gian lúc về lâu hơn lúc đi là 10 phút.
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 18: Cho tam giác ABC có diện tích 75 cm2. Trên BC lấy M sao cho BM = 2/3 BC. Tính diện tích tam giác ABM.
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 19: Cô giáo xếp chỗ ngồi cho học sinh lớp 4A. Nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì thiếu một bàn. Nếu xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa một bàn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bàn, bao nhiêu học sinh ?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 20: Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau khi x = 8 thì y = 10.
a)      Tìm hệ số tỉ lệ a.
b)      Hãy biểu diễn y theo x.
c)      Tính giá trị của y khi x = 9 và  x = 15
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 21: Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (cùng năng suất như thế ) làm cỏ một cánh đồng hết bao nhiêu giờ ?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 22: Để làm 1 công việc trong 12 giờ cần 45 công nhân. Nếu tăng thêm 15 công nhân thì thời gian hòan thành công việc giảm được mấy giờ. (Năng suất làm việc các công nhân như nhau)
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 23: Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h thì mất 6 giờ. Hỏi ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 30 km/h thì mất bao nhiêu thời gian ?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 24:  Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau khi x = 6 thì y = 4.
a)      Tìm hệ số tỉ lệ k.
b)      Hãy biểu diễn y theo x.
c)      Tính giá trị của y khi x = 9 và  x = 15
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 25: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống :
x-3-1125
y   -4 
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 26: Hai người thợ nhận làm chung một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì hoàn thành công việc trong 3 giờ. Người thợ thứ hai làm một mình thì hoàn thành công việc trong 2 giờ. Hỏi cả hai người thợ cùng làm chung thì hoàn thành công việc đó trong bao lâu?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 27: Ba người thợ nhận cùng làm một công việc. Biết rằng người thứ nhất làm một mình hết 3 giờ thì xong công việc. Người thứ hai làm một mình hết 6 giờ thì xong công việc. Người thứ ba làm một mình sau 4 giờ thì xong công việc. Hỏi cả ba người cùng làm một lúc thì xong công việc trong bao lâu?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 28: Để làm xong đoạn đường, một mình đội một cần 15 ngày, một mình đội hai cần 20 ngày, một mình đội ba cần 30 ngày, một mình đội bốn cần 40 ngày. Hỏi cả bốn đội cùng làm trong 7 ngày có xong không? Vì sao?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 29: Để làm xong một đoạn đường, cả đội một phải mất 15 ngày, cả đội hai phải mất 12 ngày, cả đội ba phải mất 20 ngày, cả đội bốn phải mất 18 ngày. Hỏi nếu 3/4 số công nhân đội một, 4/5 số công nhân đội hai, 2/3 số công nhân đội ba, 3/10 số công nhân đội bốn cùng làm thì sau bao lâu sẽ làm xong đoạn đường?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 30: Một bể đang không có nước người ta mở hai vòi chảy vào bể,  mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 70 l, vòi  thứ hai chảy được 90 l và một vòi chảy ra mỗi phút chảy ra được 60 l. Sau 2 giờ thì bể đầy. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 31: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể đang không có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 70 lít, vòi thứ hai chảy được 90 lít, 1 giờ sau người ta mở thêm vòi thứ ba chảy vào bể, mỗi phút vòi thứ ba chảy được 60 lít. Sau 2 giờ nữa thì bể đầy. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 32: Một cái bể hình hộp chữ nhật, đo lòng bể được chiều dài là 5 m, chiều rộng 3 m và chiều cao 2 m. Lúc 6 giờ 30 phút, người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào khi bể không có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 55 l, vòi thứ hai chảy được 45 l. Hỏi hai vòi chảy đầy bể lúc mấy giờ?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 33: Một cái bể hình hộp chữ nhật, đo lòng bể được chiều dài là 5 m, chiều rộng 3 m và chiều cao 2 m. Lượng nước trong bể có sẵn là 1/4 chiều cao của bể. Lúc 6 giờ 30 phút, người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 55 l, vòi thứ hai chảy được 45 l. Hỏi đến mấy giờ thì bể đầy nước?
Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 34: Một cái bể hình hộp chữ nhật, đo lòng bể được chiều dài là 5 m, chiều rộng 3 m và chiều cao 2 m. Bể đang không có nước, cùng một lúc người ta mở hai vòi nước vào bể và sau 3 giờ thì bể đầy nước. Hỏi mỗi giờ mỗi vòi chảy được bao nhiêu lít nước, biết rằng mỗi giờ vòi thứ nhất chảy ít hơn vòi thứ hai 1000 lít?
Xem thêm

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!