Pages

10/04/2014

101 bài toán tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịc có hướng dẫn giải chi tiết - PII


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
100 bài toán tỉ lệ thuận - tỉ lệ nghịch có hướng dẫn giải chi tiết
Lưu ý: Bấm vào chữ: Xem giải chi tiết để xem lời giải của bài toán.

Bài 1 : Một ô tô đi từ A sang B với vận tốc 50 km/ giờ và đi từ B về A với vận tốc 60 km/ giờ. Thời gian lúc về kém thời gian lúc đi 18 phút . Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu?
Bài 2 : Bình thường anh Hùng đi xe máy từ A đến B phải mất 20 phút . Vì hôm nay có việc gấp anh cần đến xã sớm hơn 4 phút nên anh đã tăng tốc mỗi phút thêm 120 m . Tính khoảng cách từ xã A đến xã B.
Bài 3 : Một người đi xe máy từ A đến B . Nếu vận tốc 30 km / giờ thì đến B sớm hơn 1 giờ so với thời gian dự định . Nếu đi với vận tốc 20 km / giờ thì đi đến muộn hơn 1 giờ so với thời gian dự định . Hỏi quãng đường A đến B dài bao nhiêu km ?
Bài 4 :  Đoạn dường AB gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc . Ô tô lên dốc với vận tốc 25 km / giờ và xuống dốc với vận tốc 50 km/ giờ . Ôtô đi từ A đến B rồi đi từ B về A mất tất cả 7 giờ . Tính quãng đường AB.
Bài 5 : Một người đi quãng đường AB trong 10 giờ . Lúc đầu xe đi từ A với vận tốc 40 km / giờ khi còn 100 km nữa thì được nửa quãng đường ô tô tăng vận tốc 20 km / giờ để đến B đúng hẹn . Tính quãng đường AB .
Bài 6: Có 36 m vải may được 9 bộ quần áo. Hỏi may 15 bộ quần áo như thế, thì hết bao nhiêu mét vải ?
Bài 7 :Có 36 mét vải may được 9 bộ quần áo. Hỏi có 60 mét vải thì may được mấy bộ quần áo như thế ?
Bài 8: Hai bạn Bắc và Nam được phân công mua bánh về liên hoan. Hai bạn tính nhẩm nếu mua loại bánh giá 4000 đồng 1 gói thì được 21 gói. Hỏi cũng số tiền đó mà các bạn mua loại bánh giá 7000 đồng một gói thì được bao nhiêu gói ?
Bài 9: Một đội công nhân chuẩn bị đủ gạo cho 40 người ăn trong 15 ngày. Sau 3 ngày có 20 nhân công được điều đi làm việc ở nơi khác. Hỏi số nhân công còn lại ăn hết số gạo trong bao nhiêu ngày ? Biết rằng khẩu phần ăn của mọi người là như nhau.
Bài 10 : Lát 9m nền nhà hết 100 viên gạch. Hỏi lát 36 m2 nền nhà cùng loại gạch đó thì hết bao nhiêu  viên?
Bài 11: Một người đi xe gắn máy hết một quãng đường đã định, nếu mỗi giờ đi 24 km thì mất 6 giờ. Nếu đi bằng ô tô, mỗi giờ đi được 48 km thì hết mấy giờ ?
Bài 12: May 9 bộ quần áo hết 36 mét vải; Hỏi may 15 bộ quần áo hết  ?  mét vải
Bài 13:
Có 36 m may được9  bộ quần áo
Có 60 m may được?  bộ quần áo
Bài 14:
Lát 9 m 2 hết   100 viên gạch
Lát 36 m2 hết     viên
Còn nữa
Xem thêm
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!