Pages

10/08/2014

101 bài toán so sánh phân số có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần I)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

101 bài toán so sánh phân số có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần I)

Lưu ý: Để xem hướng dẫn giải chi tiết và đáp án, bấm vào chữ Xem hướng dẫn giải chi tiết
Bài 1. So sánh hai phân số sau

\displaystyle \frac199198 và \displaystyle \frac200199

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2. So sánh hai phân số sau

\displaystyle \frac20052006\displaystyle \frac20062007

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3. So sánh hai phân số sau

\displaystyle \frac1831 và \displaystyle \frac1537

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 4. So sánh hai phân số sau

\displaystyle \frac1247 và \displaystyle \frac1917

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 5. So sánh hai phân số sau

\displaystyle \frac6485 và \displaystyle \frac7381

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 6. So sánh hai phân số sau

\displaystyle \fracn+1n+2 và \displaystyle \fracnn+3 (n ∈N*)

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 7.  So sánh hai phân số sau

\displaystyle \frac6777 và \displaystyle \frac7383

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 8. So sánh hai phân số sau

\displaystyle \frac456461 và \displaystyle \frac123128

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 9. So sánh biểu thức

\displaystyle \frac2003.2004-12003.2004 với \displaystyle \frac2004.2005-12004.2005

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 10. So sánh hai phân số sau

\displaystyle \frac1112 và \displaystyle \frac1649

Xem hướng dẫn giải chi tiết

Xem thêm

Phương pháp so sánh phân số


101 bài toán so sánh phân số có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần I)
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!