Pages

10/09/2014

Giải chi tiết 101 bài toán tính tổng dãy số - tổng phân số (Phần II)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Giải chi tiết 101 bài toán tính tổng dãy số - tổng phân số (Phần II)
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem hướng dẫn giải chi tiết và đáp án

Bài 11 : Tính tổng    Sn =1+3+5 +... + (2n -1 )
Bài 12 : Tính tổng :
$latex \displaystyle S=\frac{1}{10.11}+\frac{1}{11.12}+\frac{1}{12.13}+.......+\frac{1}{99.100}$
Bài 13 : tính tổng
$latex \displaystyle Sn=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{3.4.5}+......+\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$
Bài 14 : Tính tổng
S = 1! +2.2 ! + 3.3 ! + ...... + n .n!  ( n! = 1.2.3 ....n )
Bài 15 : Tính tổng
S = 1+2+22 +....... + 2100   ( 4)
Bài 16 : Tính tổng
Sn  = 1+ p + p 2 + p3 + ..... + p ( p1)
 Bài 17 : Tính tổng
Sn = 1+ 2p +3p 2 + .... + ( n+1 ) pn , ( p 1)
Bài 18:Tính tổng sau
Sn=1.2+2.3+3.4+…+n.(n+1)    với n∈N*
Bài 19: Tính tổng sau:
Sn=1.3+3.5+5.7+…+(2n-1)(2n+1)
Bài 20: Tính tổng sau.
Sn=13+33+53+…+(2n+1)3
Xem thêm
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!