Pages

10/11/2014

101 bài toán tìm cặp x,y nguyên và phương pháp giải bài tập dạng tìm cặp số nguyên x,y - phần I


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
101 bài toán tìm cặp x,y nguyên và phương pháp giải bài tập dạng tìm cặp số nguyên x,y - phần I
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem hướng dẫn giải chi tiết mỗi bài

Bài 1 Tìm x,y nguyên thoả mãn :
3x + 17y = 159   (1)
Bài 2: Tìm x,y nguyên thoả mãn :
x.y - x - y = 2
Bài 3Tìm x,y nguyên : x.y - x - y = 2 theo cách tách ra giá trị nguyên:
Bài 4: Chứng minh rằng không có x,y nguyên nào thoả mãn các biểu thức sau:
a/ x2- y2 = 1998
b/ x2+ y2 = 1999
Bài 5: Tìm x,y nguyên thoả mãn :
9x + 2 = y2+y   (1)
Bài 6 Tìm 3 số nguyên dương sao cho tổng của chúng bằng tích của chúng
Bài 7:Tìm x,y nguyên thoả mãn :
$latex \displaystyle \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{3}$
Bài 8: Tìm số tự nhiên x sao cho 2x+3x=5x
Bài 9Tìm các số nguyên x để 9x+5 là tích của hai số nguyên liên tiếp
Bài 10: Tìm x,y nguyên thoả mãn :
2x2+4x+2 = 21-3y2                (1)
Bài 11:  Chứng minh rằng với mọi số nguyên k cho trước không tồn tại số nguyên dương x sao cho x(x+1) = k(k+2)
Bài 12 Tìm x,y nguyên thoả mãn :     xy=z2        (1)
Bài 13: Tìm x,y nguyên thoả mãn :
x2+xy+y2=x2y2          (1)
Bài 14: Tìm x,y nguyên thoả mãn :
x3+2y3=4z3      (1)
Xem thêm
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!