Pages

10/09/2014

101 bài toán tính tổng phân số và hướng dẫn giải chi tiết (Phần I)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
101 bài toán tính tổng phân số và hướng dẫn giải chi tiết (Phần I)
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem hướng dẫn giải chi tiết và đáp số của mỗi bài toán

Bài 1: Tính
$latex \displaystyle S=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2004.2005}$
Bài 2: Tính tổng
$latex \displaystyle S=\frac{1}{9.10}+\frac{1}{10.11}+...+\frac{1}{2004.2005}$
Bài 3. Tính tổng
$latex \displaystyle S=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{2003.2005}$
Bài 4 : Tính tổng sau:
$latex \displaystyle {{S}_{n}}=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{n\left( n+1 \right)\left( n+2 \right)}$
Bài 5: Tính tổng sau.
$latex \displaystyle {{S}_{n}}=\frac{1}{1.2.3.4}+\frac{1}{2.3.4.5}+...+\frac{1}{n\left( n+1 \right)\left( n+2 \right)\left( n+3 \right)}$
Bài 6. Tính tổng sau
$latex \displaystyle S=\frac{1}{2}+\frac{1}{{{2}^{2}}}+...+\frac{1}{{{2}^{2005}}}$
Bài 7: Tính tổng
$latex \displaystyle S=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{2003.2005}$
Bài 8: Tính tổng sau
$latex \displaystyle S={{3}^{0}}+{{3}^{1}}+{{3}^{2}}+...+{{3}^{100}}$
Bài 9: Tính tổng sau
Sn=1.2+2.3+3.4+…+n.(n+1)    với ∈N*
Bài 10: Tính tổng
S=1 + 2 + 3 + …+ n   với n∈N
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!