Pages

10/26/2014

Giải chi tiết 200 bài toán chia hết - Phần III


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Giải chi tiết 200 bài toán chia hết  - Phần III
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem lời giải của mỗi bài


Giải toán chia hết Bài 41: Chứng minh rằng tồn tại số có dạng 20032003 …. 200300…0 chia hết cho 2002
Giải toán chia hết Bài 42: CMR từ 52 số nguyên bất kỳ luôn có thể chọn ra hai số mà tổng hoặc hiệu  của chúng chia hết cho 100
Giải toán chia hết Bài 43: CMR với mọi số tự nhiên a, b, c, d đều tìm được các số             lấy các giá trị –1, 0, 1 (Không đồng thời lấy gia trị 0) sao cho                                hoặc bằng 0 hoặc chia hết cho 11
Giải toán chia hết Bài 44: Cho 2002 số tự nhiên khác 0 sau cho 4 số khác nhau bất kỳ trong chúng đều lập thành một tỷ lệ thức. Chứng minh rằng trong các số đã cho luôn luôn tồn tại ít nhất 501 số bằng nhau.
Giải toán chia hết Bài 45: CMR trong các số tự nhiên thế nào cũng có k số  sao cho 198k – 1 chia hết cho 105.
Giải toán chia hết Bài 46: CMR trong m số nguyên bất kỳ bao giờ cũng có một số chia hết cho m hoặc tổng của một nhóm các số trong m số đó chia hết cho m.
Giải toán chia hết Bài 47: Có hay không một số có dạng 19911991 …. 1991 0000000 chia hết cho 1990
Giải toán chia hết Bài 48 : CMR trong n+1 số tự nhiên thì bao giờ cũng tìm được hai số khi chia hết cho n thì cho cùng một số dư .
Giải toán chia hết Bài 49: CMR trong các số tự nhiên 2-1, 22-1, 23-1, …, 2n-1  trong đó n là số lẻ ,lớn hơn 1, có ít nhất một số chia hết cho n
Giải toán chia hết Bài 50: Từ 5 số tự nhiên bất kì , hiệu có thể tìm được hai số mà hiệu các bình phương của chúng chia hết cho 7
Giải toán chia hết Bài 51: CMR trong 7 số tự nhiên bất kì ta cũng tìm được 3 số mà tổng của chúng chia hết cho 3.
Giải toán chia hết Bài 52: CMR trong số 100 số tự nhiên tuỳ ý bao giờ ta cũng chọn được 15 số mà hiệu của 2 số bất kì trong 15 số ấy chia hết cho 4.
Giải toán chia hết Bài 53: CMR trong số 65 số tự nhiên bất kì bao giờ cũng tìm được 9 số mà tổng của chúng chia hết cho 9.
Giải toán chia hết Bài 54: CMR tồn tại 1 số tự nhiên, tất cả các chữ số bằng 1, chia hết cho 1993
Giải toán chia hết bài 55: Hãy thiết lập các số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số 0, 4, 5, 9 thoả mãn điều kiện
a, Chia hết cho 2
b, Chia hết cho 4
c, Chia hết cho 2 và 5
Giải toán chia hết bài 56: Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 5?
Giải toán chia hết bài 57:Thay x và y vào 1996 xy để được số chia hết cho 2, 5, 9.
Giải toán chia hết bài 58: Cho n = a 378 b là số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Tìm tất cả các chữ số a và b để thay vào ta dược số n chia hết cho 3 và 4 .
Giải toán chia hết bài 58 :Cho a = x459y. Hãy thay x, y bởi những chữ số thích hợp để khi chia a cho 2, 5, 9 đều dư 1
Giải toán chia hết bài 59 : Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 2 dư 1, cho 3 dư 2, cho 4 dư 3, cho 5 dư 4, cho 6 dư 5, cho 7 dư 6
Giải toán chia hết bài 60 : Tổng số HS khối 1 của một trường tiểu học là 1 số có 3 chữ số và chữ số hàng trăm là 3. Nếu xếp hàng 10 và hàng 12 đều dư 8, mà xếp hàng 8 thì không còn dư. Tính số HS khối 1 cuỉa trường đó.
Xem thêm
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!