Pages

11/11/2014

101 bài toán về phân số và tỉ lệ phần trăm (Có giải chi tiết)-Phần 1


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
101 bài toán  về phân số và tỉ lệ phần trăm (Có giải chi tiết)-Phần 1
Lưu ý: Bấm vào chữ: Xem giải chi tiết để xem hướng dẫn giải chi tiết.

Phân số - tỉ số phần trăm Bài 1: Viết tất cả các phân số bằng phân số $ \displaystyle \frac{75}{100}$  mà mẫu số là số tròn chục và có 2 chữ số.
Phân số - tỉ số phần trăm Bài 2: Viết tất cả các phân số bằng phân số $ \displaystyle \frac{21}{39}$ mà mẫu số có 2 chữ số và chia hết cho 2 và 3.
Phân số - tỉ số phần trăm Bài 3: Viết mỗi phân số sau thành tổng 3 phân số có tử số là 1 nhưng có mẫu số khác nhau: $ \displaystyle \frac{7}{8};\frac{3}{8};\frac{2}{3}$
Phân số - tỉ số phần trăm Bài 4: Viết mỗi phân số sau thành tổng 2 phân số tối giản có mẫu số khác nhau.
A. $ \displaystyle \frac{7}{12}$

B. $ \displaystyle \frac{13}{27}$
 Phân số - tỉ số phần trăm Bài 5:
A. Viết 5 p/s có tử số bằng nhau mà mỗi phân số đều lớn hơn $ \displaystyle \frac{4}{5}$nhưng bé hơn 1.
B. Viết 5 p/s có mẫu số bằng nhau và mỗi p/s đều bé hơn  $ \displaystyle \frac{1}{2}$
C. Viết 3 p/s có tử số bằng 1 mà mỗi p/s đều lớn hơn $ \displaystyle \frac{1}{6}$ nhưng bé hơn $ \displaystyle \frac{1}{2}$
Phân số - tỉ số phần trăm Bài 6: Hãy viết mỗi phân số sau thành tổng các phân số có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau.
$ \displaystyle \frac{31}{12};\frac{15}{16};\frac{25}{27}.$
Xem giải chi tiết
Phân số - tỉ số phần trăm Bài 7: Hãy viết tất cả các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.
Xem giải chi tiết
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!