Pages

3/22/2014

Đề tài NCKHSPUD Hóa học 8: Nâng cao kết quả học tập bộ môn Hóa học lớp 8 thông qua phương pháp thực hành thí nghiệm nghiên cứu của nhóm học sinh.”


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Thể loại: Đề tài NCKHSPUD

Tên đề tài NCKHSPUD: Nâng cao kết quả học tập bộ môn Hóa học lớp 8 thông qua phương pháp thực hành thí nghiệm nghiên cứu của nhóm học sinh.


Phạm vi: Môn Hóa học - lớp 8
Áp dụng: 

- Viết đề tài NCKHSPUD môn Hóa học lớp 8.
Định dạng tài liệu: Word

Số trang: 17 - cả phụ lục


TÓM TẮT ĐỀ TÀI:

     - Thực hành thí nghiệm nghiên cứu của học sinh khi tìm hiểu kiến thức mới của bộ môn Hóa học lớp 8 nói riêng và học sinh bậc Trung học cơ sở nói chung, là một yêu cầu quan trọng đối với việc nâng chất lượng học tập, giúp học sinh có thêm hiểu biết về các hiện tượng hóa học, làm rõ quá trình biến đổi các chất .


     - Thực tế ở trường Tiểu học và trung học cơ sở XXX trong những năm trước đây, trong các giờ hóa học các thí nghiệm tìm hiểu kiến thức mới thường do giáo viên tiến hành vì điều kiện khó khăn của phòng thực hành, nên khả năng tiến hành thí nghiệm nghiên cứu của nhóm học sinh còn hạn chế. Hơn nữa, các em chưa nắm chắc những kiến thức cơ bản về Hóa học, chưa có kỹ năng biểu diễn các thí nghiệm chứng minh thời gian luyện tập, thực hành thí nghiệm còn ít… Giải pháp mà tôi cho là quan trọng nhất được trình bày trong đề tài này là: Phương pháp thực hành thí nghiệm nghiên cứu của nhóm học sinh. Tôi coi đó là một yêu cầu quan trọng để nâng cao kết quả học tập môn Hóa học của học sinh lớp 8.

     - Nghiên cứu sẽ được tiến hành trên hai nhóm học sinh lớp 8 của trường Tiểu học và trung học cơ sở XXX: Nhóm 1 là nhóm thực nghiệm, nhóm 2 là nhóm đối chứng. Lựa chọn thiết kế kiểm tra sau tác động với các nhóm tương đương.
    - Nhóm thực nghiệm được thực hiện phương pháp thực hành biểu diễn thí nghiệm chứng minh ở các bài 24 đến bài 30 của chương trình Hóa học khối 8 (Tiết 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46).
¬     Qua nghiên cứu đề tài, kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng đến kết quả học của học sinh, nhóm thực nghiệm đạt kết quả cao hơn so với nhóm đối chứng:
+ Bài kiểm tra đầu ra của nhóm thực nghiệm có giá trị trung bình là: 6.74
+ Bài kiểm tra đầu ra của nhóm đối chứng có giá trị trung bình là:     5.67

ÒKết quả kiểm chứng cho thấy P1 <  0.05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Qua đó, chứng minh rằng: Việc  sử dụng phương pháp thực hành thí nghiệm nghiên cứu của nhóm học sinh có làm nâng cao kết quả học tập môn Hóa học của học sinh lớp 8 trường Tiểu học và trung học cơ sở XXX.

Tải về để xem tiếp


Hướng dẫn tải đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

- Bước 1: Soạn tin: HSG 1154 gửi 8685 (10.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải đề tài NCKHSPUD này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về để tải đề tài NCKHSPUD


Nhập mã:
Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu.
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!