Pages

11/05/2014

Giải chi tiết 101 bài tập 4 phép tính phân số-Phần II


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Giải chi tiết 101 bài tập 4 phép tính phân số
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem lời giải chi tiết mỗi bài toán.

BÀI  21. Tính tổng 1/ 1.2.3 + 1/ 2.3 4  + 1/ 3.4.5  + ....  + 1/ 48.49.50
BÀI  22. Tính tổng A = 1/10 + 1/15 + 1/21 + ... + 1/ 120
Bài tập phép tính phân số  023. Tính tổng 
A=$ \displaystyle \frac{6}{15.18}$+$ \displaystyle \frac{6}{18.21}$+$ \displaystyle \frac{6}{21.24}$+ ... + $ \displaystyle \frac{6}{87.90}$
BÀI  24. Tính tổng C = $ \displaystyle \frac{1}{25.27}$ + $ \displaystyle \frac{1}{27.29}$ + $ \displaystyle \frac{1}{29.31}$ +  ...+ $ \displaystyle \frac{1}{73.75}$
BÀI  25. Tính tổng D= $ \displaystyle \frac{15}{90.94}$ + $ \displaystyle \frac{15}{94.98}$ + $ \displaystyle \frac{15}{98.102}$+ ... +$ \displaystyle \frac{15}{146.150}$
BÀI  26. Tính tổng B =$ \displaystyle \frac{5}{2}+\frac{5}{6}+\frac{5}{18}+\frac{5}{54}+\frac{5}{162}+\frac{5}{486}$
BÀI  27. Tính tổng  A  = $ \displaystyle \frac{1}{2x3}+\frac{1}{3x4}+\frac{1}{4x5}+\frac{1}{5x6}$
BÀI  28. Tính tổng  B =  $ \displaystyle \frac{3}{2x5}+\frac{3}{5x8}+\frac{3}{8x11}+\frac{3}{11x14}$
BÀI  29. Tính tổng A  = $ \displaystyle \frac{4}{1x3x5}+\frac{4}{3x5x7}+\frac{4}{5x7x9}+\frac{4}{7x9x11}+\frac{4}{9x11x13}$
BÀI  30. Tính $ \displaystyle \frac{1991}{1990}x\frac{1992}{1991}x\frac{1993}{1992}x\frac{1994}{1993}x\frac{995}{997}$
BÀI  31. Tính nhanh: $ \displaystyle \frac{2003x1999-2003x999}{2004x999+1004}$
BÀI  32. Tính $ \displaystyle \frac{37}{53}x\frac{23}{48}x\frac{535353}{373737}x\frac{242424}{232323}$
BÀI  33. Tính $ \displaystyle \frac{1996x1995-996}{1000+1996x1994}$
BÀI  34. Tính tổng:  1/2 + 1/4+1/8+1/16+1/32+1/64


loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!