Pages

11/04/2014

101 bài toán dãy số không cách đều có giải chi tiết (Phần I)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

101 bài toán dãy số không cách đều có giải chi tiết (Phần I)
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem lời giải chi tiết mỗi bài toán

Bài tập dãy số không cách đều-Bài 1.Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1)
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 2.Tính B = 1.2.3 + 2.3.4 + … + (n - 1)n(n + 1)
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 3. Tính C = 1.4 + 2.5 + 3.6 + 4.7 + … + n(n + 3)
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 4. Tính D = 1+ 22 + 32 + … + n2
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 5. Tính E = 1+ 23 + 33 + … + n3
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 7.
 a) Tính A = 12 + 32 + 52 + ...+ (2n -1)2
b) Tính B = 1+ 3+ 53 + … + (2n-1)3
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 8. Tính S1 = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 263
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 9. Tính giá trị của biểu thức S = 1 +3 + 32 + 33 + … + 32000    (1)
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 10. Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 29; B = 5.28. Hãy so sánh A và B
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 11. Tính giá trị của biểu thức S = 1 + 2.6 + 3.62 + 4.63 + … + 100.699     (1)
Bài tập dãy số không cách đều-Bài 12. Người ta viết dãy số: 1; 2; 3; ... Hỏi chữ số thứ 673 là chữ số nào?
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!