Pages

12/16/2014

Một số câu hỏi ôn thi địa lí: Phần Tài nguyên rừng và khai thác, bảo vệ hợp lý


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Diện tích nước ta có đến ¾ là đồi núi, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa trên lãnh thổ nước ta là rừng nhiệt đới-hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit. Việc sử dụng hợp lí tài nguyên rừng nước ta là một vấn đề rất cấp bách để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế nước ta và đảm bảo môi trường sống của dân tộc ta trong điều kiện khí hậu toàn cầu đang ấm lên vì hiệu ứng nhà kính. Khi ôn tập chủ đề sử dụng hợp lí tài nguyên rừng ở nước ta, học sinh cần lưu ý đến một số vấn đề sau đây.
Bấm vào mỗi câu để xem trả lời

Câu 1: Trình bày các hệ sinh thái rừng ở nước ta.

Câu 2: Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng.

Câu 3: Các biện pháp bảo vệ rừng.

Câu 4: Trình bày các loại rừng ở nước ta.

Câu 5: Vai trò của ngành lâm nghiệp ở nước ta.

Câu 6: Tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp ở nước ta.

Câu 7: Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và những vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta

Câu 8: Tình hình khai thác thế mạnh về lâm nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ

Câu 9: Ý nghĩa của việc bảo vệ và phát triển vốn rừng ở vùng Bắc Trung Bộ

Câu 10: Tại sao Tây Nguyên được xem là “kho vàng xanh” của nước ta?

Câu 11: Tại sao trong khai thác rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ rừng.

Câu 12: Trình bày tài nguyên rừng và vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng ở vùng ĐNB

Câu 13: Tại sao cần phải duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng ở vùng đồng bằng SCL

Câu 14: Dựa vào Atlat Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu các vườn quốc gia ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nước ta.


Các câu hỏi ôn thi Địa lí có đáp án phần TÀI NGUYÊN RỪNG KHAI THÁC-SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!