Pages

1/18/2015

NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn 9


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn 9Một lý do nữa khiến tôi chọn đề tài này là ba năm liên tục trở về đây tôi được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9. Mặc dù kết quả chưa cao, song đó cũng là một thành công bước đầu của tôi trong việc áp dụng những phương pháp, biện pháp, hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi. Tôi mạnh dạn đưa ra để các đồng nghiệp tham khảo, hi vọng rằng những kinh nghiệm nhỏ này phần nào giúp anh chị em đồng nghiệp tháo gỡ những vướng mắc về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS.


Nghiên cứu sẽ được thực hiện trong hai nhóm HS 9A (2011-2012)- (lớp thực nghiệm) và 9A (2012-2013)- (lớp đối chứng) trường THCS  XXX. Lớp thực nghiệm được GV dạy áp dụng những phương pháp, biện pháp, hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả cho thấy tác động đã nâng dần kết quả học tập bộ môn và kết quả qua các kì thi của học sinh: nhóm lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng.


Qua nghiên cứu chúng tôi có thể kết luận đề tài: “Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9” đã đem lại kết quả học tập bộ môn và mang tính khả thi.NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn 9
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!