Pages

3/14/2014

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12 (Phần IV)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Kho sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12 (Phần IV)
Định dạng: word.
STT
Tên Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Toán 12
Tải về
1
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ
Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
                                    
2
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI II

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
3
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: Sử dụng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số chứng minh bất đẳng thức

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
4
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: GIẢI TOÁN HÌNH PHẲNG BẰNG  PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
5
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: HỆ THỐNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.  NHỮNG SAI LẦM MÀ HỌC SINH HAY MẮC PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI BÀI TOÁN

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
6
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: Giới hạn dãy số trong các đề thi HS giỏi

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           

7
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: Một số dạng toán thường gặp về số phức và ứng dụng

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
8
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: Tổng hợp một số sai lầm, nhằm giúp học sinh lớp 12A3 trường THPT  DH tránh sai sót  khi tính tích phân

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
9
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: Dạy học tìm cực tri bằng phương pháp hàm số

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
10
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ PHỨC VÀ MỘT SỐ SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI GIẢI BÀI TẬP VỀ SỐ PHỨC

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
11
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ


Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
12
SKKN, NCKHSPUD Toán 12: Dùng Sơ Đồ Tư Duy Giải Toán Thể Tích Khối Da Diện – Hình Học 12

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm toán 12, đề tài NCKHSPUD Toán 12, Tiểu luận PPGD Toán 12, …
           
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!