Pages

10/14/2015

DANH MỤC Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11- PHẦN 1


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
DANH MỤC Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11images (1)- PHẦN 1STT
Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11images (1)- PHẦN 1
Tải về
1 Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11images (1):  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH 11 THÔNG QUA VIỆC THIẾT KẾ THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI NHIỆM VỤ TRONG SÁCH GIÁO KHOA. (gồm 27 trang)

 Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN, chuyên đề học tập và nghiên cứu)
Chi tiết
2 Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11images (1)  NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC TRÒ CHƠI VÀO GIỜ DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH  (gồm 18 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN, chuyên đề học tập và nghiên cứu)
3
Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11images (1) ÁP DỤNG CÁC KỸ NĂNG DẠY TỪ VỰNG TRONG TIẾT HỌC TIẾNG ANH  (gồm 31 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN, chuyên đề học tập và nghiên cứu)
4
Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11images (1) THAY ĐỔI Ý THỨC, THÁI ĐỘ HỌC TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH THPT BẰNG SỰ TÁC ĐỘNG HỖ TRỢ LẪN NHAU CỦA CÁC NHÓM TRONG LỚP (gồm 32 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN, chuyên đề học tập và nghiên cứu)
5
Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11images (1) MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY KĨ NĂNG GIAO TIẾP   (gồm 31 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN, chuyên đề học tập và nghiên cứu)

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!