Pages

3/03/2016

Danh mục SKKN- Đề tài NCKHSPUD Sinh học 9 - Phần 1


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

Danh mục đề tài SKKN,  đề tài NCKHSPUD Sinh học 9 - Phần 1

Áp dụng: Viết SKKN SInh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 9


STT

Tến SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9Số trang
Tải về

1Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ KHI DẠY   “SỰ TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA SÂU BỌ VÀ VI KHUẨN”13Tải về
2Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9:GIẢNG DẠY PHẦN DI TRUYỀN HỌC VÀ CHỌN GIỐNG LỚP 9 THEO HƯỚNG PHÁT HUY TRÍ LỰC HỌC SINH12Tải về
3Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9:VẬN DỤNG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO GIẢNG DẠY DI TRUYỀN HỌC CỦA MENĐEN Ở THCS12Tải về
4Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9: ĐỔI MỚI PPGD “ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN” LỚP 9 THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM10Tải về
5Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9: PHƯƠNG PHÁP “ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HOÁ TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG”.14


Danh mục đề tài SKKN và đề tài NCKHSPUD SInh học 9 - P1
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!